Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Jauna TP AVS tehnoloģija!
Eiropas Savienības projekti
par projekta realizācijas gaitu

Līgums Nr.L-APA-10-0024 aktivitātē „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai”
 
02.05.2012. „Projektu vadības” mācību kurss noslēdzies.
06.02.2012. Sākam divu grupu apmācību Projetu vadībā. Mācības notiek uzņēmuma telpās.
22.12.2011. Saņemti AFW sertifikāti Projektu vadībā.
23.11.2011. Andrejs Eglītis apgūst divu dienu Photoshop ekspert kursu.
25.10.2011. Andrejs Eglītis apgūst divu dienu Photoshop pamatkursu.
22.09.2011. Kursu "Projektu vadība. Starptautiskais AFW Akadēmijas sertifikāts" sāk apgūt četri mūsu uzņēmuma darbinieki - Dmitrijs Omeļjanovičs, Roze Birmane, Sergejs Ignatenko un Staņislavs Šaiters.
23.08.2011. Projekta ietvaros mūsu darbinieki Tatjana Surikova, Sergejs Vobļikovs un Mārtiņš Āboliņš veiksmīgi apguva programmu MS Project kursi – 1.līmenis.
03.06.2011. Mācības uzsāka Vilnis Ustinovs apgūstot kursu "Projektu vadība. Starptautiskais AFW Akadēmijas sertifikāts"
02.06.2011. Apmācībās piedalījās un sertifikātu par kursu „MS Visio 2007, 2.līmenis” saņēma Renāte Kovaļevska.
01.06.2011. Projekta ietvaros mūsu darbinieces Tatjana Sirkisa un Svetlana Petrova veiksmīgi apguva programmu MS Project kursi – 1.līmenis.
26.05.2011. Projekta ietvaros firmas darbiniece Marina Pļetņova apguva Excel kursu 2.līmeni;
07.03.2011. Noslēgts Līgums Nr.01-03/2011AP ar biedrību "Latvijas Interneta asociācija" par projekta "Latvijas Interneta saociācijas un Latvijas Telekomunikāciju asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana".
15.12.2010. Latvijas Interneta asociācijair noslēgusi Līgumu Nr.  L-APA-10-0024 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” par projekta Latvijas Interneta Asociācijas un Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas biedru darbaspēka kvalifikācijas celšana, ko līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.
 
Līgums Nr.L-JPI-09-0090 aktivitātē „Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde” (realizēts).

06.01.2011. SIA “Olimps” saņēma Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vēstuli Par atbalsta finansējuma izmaksu. Sadarbībā ar LIAA un pateicoties ES fondu atbalstam, mūsu uzņēmums ir īstenojis Projektu “Unificētā programmkompleksa prototipa izstrāde” apakšaktivitātē “Jaunu produktu un tehnoloģiju izstrāde”. Izstrādāto Unificēto programmkompleksa prototipu var izmatot kā pamatu automatizējot mazos un vidējos uzņēmumus, kas nodarbojas ar naftas produktu vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību.
 
Līgums Nr.L-ĀTA-09-0041 aktivitātē „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” (realizēts)

19.01.2010. Saņemts apliecinājums no LIAA par to, ka projekts īstenots atbilstoši Līguma nosacījumiem un ir pieņemts lēmums par atbalsta finansējuma izmaksu.