Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Jauna TP AVS tehnoloģija!
Konstitūcija

Galvenais dokuments, kas reglamentē firmas "Olimps" darbību ir Konstitūcija. Konstitūcija izstrādāta saskaņā ar Latvijas Republikas Darba likumu, Latvijas Republikas likumu par darba aizsardzību, kā arī Latvijas Republikas Ministru Kabineta Normatīvajiem dokumentiem un Noteikumiem.
 
Firmas Konstitūcijā tiek sniegti galvenie uz visiem firmas darbiniekiem un visām firmas darbības sfērām attiecošies jēdzieni un noteikumi:

  • Ziņas par firmas struktūru un darbības sfērām;
  • Darba devēja tiesību un pienākumu apkopojums;
  • Darbinieku tiesības un pienākumi;
  • Atvieglojumu un pabalstu piešķiršanas kārtība;
  • Visu firmā spēkā esošo amata aprakstu un nolikumu reģistrs;
  • u.t.t.