Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Jauna TP AVS tehnoloģija!
Firmas darbinieku sertifikāti

   

Nr. p.k.
Nosaukums
Speciālistu skaits
1.
Ēku konstrukciju projektēšana
12
2.
Būvprojektu vadīšana
8
3.
Ceļu projektēšana
1
4.
Ēku būvdarbu vadīšana
1
5.
Būvniecības tāmju sastādīšana
1
6.
Elektroietaišu projektēšana
21
7.
Elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšana un uzraudzība
5
8.
Elektroietaišu projektu ekspertīze
3
9.
Elektroietaišu izbūve
14
10.
Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība
9
11.
Elektroietaišu izbūves būvekspertīze
2
12.
Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude
9
13.
Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšana un būvuzraudzība
3
14.
Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskā ekspertīze
1
15.
Elektroietaišu ekspluatācija
2
16.
Gāzes apgādes sistēmu ar darba spiedienu augstāku par 16 bar projektēšana
2
17.
Gāzes apgādes sistēmu ar darba spiedienu augstāku par 16 bar būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība
1
18.
Gāzes apgādes sistēmu ar darba spiedienu līdz 16 bar projektēšana
1
19.
Maģistrālo naftas apgādes sistēmu projektēšana
7
20.
Maģistrālo naftas apgādes sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība
3
21.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšana
1
22.
Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība
1
23.
Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšana
2
24.
Telekomunikāciju sistēmu un tīklu projektēšana
5