Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Projektēšana 
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Latvijas Gāze A/S
2000 gads

Akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” filiālē Inčukalna pazemes gāzes krātuve SIA “Olimps”  ir  izstrādājis:
 

 1. Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes filtra separatora mitruma novadīšanas sistēmas automatizācija” (tehniskais projekts un veica šī projekta iestatīšanas un regulēšanas darbus).
 2. “Inčukalna pazemes gāzes krātuves rekonstrukcija un paplašināšana” (tehnisko risinājumu varianti).
 3. “Inčukalna pazemes gāzes krātuves  rekonstrukcijas tehniski ekonomiskais pamatojums bez gāzes  apjomu palielināšanas” (tehniski – ekonomiskais pamatojums).
 4. “Inčukalna pazemes gāzes krātuves КC-2 gāzes koncentrācijas kontroles un ugunsgrēka signalizācijas  sistēma” (tehniskais projekts).
 5. “Inčukalna pazemes gāzes krātuves integrētā automatizētā tehnoloģisko procesu un ražošanas vadības sistēma” (koncepcija).
 6. “Inčukalna pazemes gāzes krātuves KC-2 gāzes uzskaites mērmezgla rekonstrukcija (tehniskais projekts, pašlaik rit šī projekta iestatīšanas un regulēšanas darbi).
 7. “Inčukalna pazemes gāzes krātuves optiskā LAN  tīkla izveide” (tehniskais projekts).
 
Projektēšanas darbu  veikšanai SIA “Olimps” kā konsultantus piesaistīja ДОАО "Гипроспецгаз" speciālistus no Sankt-Pēterburgas, kuriem ir ilggadīga pieredze maģistrālo gāzes vadu, pazemes gāzes krātuvju un to iekārtu projektēšanā, tāpat tai ir arī partnerattiecības ar AS  “Latvijas Gāze” un nepieciešamās atļaujas šo darbu veikšanai.
 
Projekti  izpildīti kvalitatīvi un augstā tehniskā līmenī, to risinājumi atbilst šodienas gāzes uzglabāšanas un  transportēšanas prasībām,  izmantotas pašas jaunākās un efektīvākās iekārtas, kuras praksē sevi attaisnojušas.

 
Patlaban Inčukalna pazemes gāzes krātuves uzdevumā  SIA “Olimps”  izstrādā:
 1. "Inčukalna pazemes gāzes krātuves kompresoru jaudu rezervēšanas tehniski – ekonomisko pamatojumu".
 
1997. gada augustā ДОАО "Гипроспецгаз" veica SIA “Olimps” darbinieku apmācību pēc individuālas programmas, kurā ietvertas:
 1. Tehnoloģiskā daļa.
 2. Cauruļvada līniju daļa.
 3. Apkure un ventilācija.
 4. Ūdensapgāde un kanalizācija.
 5. Elektroapgāde.
 6. Spēka elektroiekārtas un iekšējais apgaismojums.
 7. Elektroķīmiskā aizsardzība.
 8. KMA un А. Telemehānika. Tehnoloģiskie sakari.
 9. Maģistrālo gāzesvadu hidrauliskais aprēķins.
 10. Gāzes sadales staciju tehnoloģiskā daļa.
 11. Automašīnu  gāzes uzpildes kompresoru stacijas.
 
AS “Latvijas Gāze”  filiāli Inčukalna pazemes gāzes krātuvi šī programma apjoma un tematikas izklāsta ziņā pilnībā apmierina.
 
1999.gadā SIA “Olimps”  saņēma TÜV Nord e.V. DIN EN ISO 9001:1994 sertifikātu  un LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izdoto  uzņēmējdarbības licenci.
 
Inčukalna pazemes gāzes krātuves Direktors Z. Blumbergs