Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Projektēšana 
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Latvijas Gāze A/S
2001 gads

Atsauksme par SIA “Olimps” veikto darbu
 
2001.gadā pēc As “Latvijas Gāze” pasūtījuma SIA “Olimps" ir veikusi šādus darbus:

 • Inčukalna pazemes gāzes krātuves (PGK) gāzes filtru - separatoru valguma atlases automatizācijas sistēmas tehniskais projekts. Gāzes filtru - separatoru elektroapsilde.
 • Kompresoru ceha gāzes dzēšanas ventilatoru elektropiedziņas shēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts. Elektroapgāde. Elektropiedziņa 10kV.
 • Inčukalna PGK rekonstrukcija un paplašināšana. Tehnisko risinājumu varianti.
 • Inčukalna PGK rekonstrukcijas tehniski ekonomiskais pamatojums (bez glabāšanas apjomu palielināšanas).
 • Inčukalna PGK kompresoru ceha Nr.2 sagāzētības un ugunsgrēka kontroles sistēma. Tehniskais projekts.
 • Inčukalna PGK tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas optiskā tīkla LAN izveide. Tehniskais projekts.
 • Inčukalna PGK impulsu līnijas iekārtu nomaiņa.
 • Gāzes redukcijas stacijas “Uzvara” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
 • Inčukalna PGK kompresoru jaudu rezervēšanas tehniski ekonomiskais pamatojums.
 • Inčukalna PGK kompresoru ceha Nr.2 mērmezgla atestācija, sertifikācija, programmnodrošinājuma izstrāde, iestatīšana.
 • A/S Latvijas Gāze tehniskās vadības sistēmas attīstības koncepcijas izstrāde.
 • Saspiestā gaisa kompresora “Rally 072” pieslēgšanas tehniskā projekta izstrāde Inčukalna PGK.
 •  Inčukalna PGK virszemes tehnoloģiskās daļas projektu un tehnisko risinājumu saskaņošana un ekspertīze.
 • Inčukalna PGK TP IAVS optiskā LAN tīkla izveides 2 kārtas tehniskais projekts.
 • Ekspluatācijas iecirkņa “Gāzes transports” GRS “Rīga-1” rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
 • Tipveida projekts GRS zibensaizsardzībai.
 
Ar savu pakalpojumu augsto kvalitāti, pasūtījumu un pasūtītāju prasību savlaicīgu izpildi firma “Olimps” ieguvusi lietišķai un ilglaicīgai sadarbībai atklāta un uzticama partnera reputāciju.