Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Projektēšana 
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Latvijas Republikas Iekšlietu Ministrija
2010 gads

LATVIJAS REPUBLIKAS IEKŠLIETU MINISTRIJA
INFORMĀCIJAS CENTRS
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67208218, fakss: 67208219
e-pasts: kanceleja@ic.iem.gov.lv, mājas lapa: www.ic.iem.gov.lv 
 
Rīgā
2010.gada 15.septembrī Nr.14/14-7611
Atsauksme par sadarbību ar SIA „Olimps"

Projekta nosaukums:
Otrās paaudzes Latvijas Nacionālās Šengenas Informācijas sistēmas un ar to saistīto nacionālo reģistru programmatūras pilnveidošanas
un funkcionālas testēšanas atbilstoši specifikācijas Interface Control Document 2.5.2., 2.5.3. un 2.5.4. versiju prasībām

Pasūtītājs: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (IeM IC), reģistrācijas Nr.90000289913, Bruņinieku ielā 72b, Rīga,
tālrunis: 67208218, fakss: 67208219, e-pasts: kanceleja@ic.iem.gov.lv 

Ģenerāhizņēmējs: SIA „OIimps", vienotais reģistrācijas Nr.50003034941, Turaidas iela 10b, Rīga, LV-1039,
Latvija, tālrunis: 67045670, fakss: 67045671, e-pasts: olimps@olimps.lv 
 
Apakšuzņēmējs: SIA „ABC software", vienotais reģistrācijas Nr.40003627089, Turaidas ielā 10, Rīga,
tālrunis: 67082600, fakss: 67082610, e-pasts: abcsoftware@abcsoflware.lv.

Izstrādātās    (uzturamās)    informācijas    sistēmas    nosaukums: Nacionālā Šengenas informācijas sistēma
Sistēmā izmantotās tehnoloģijas: Oracle DBVS, Oracle aplikāciju serveris, Web servisi un SOAP, Internet Explorer pārlūks.
Sistēmā apstrādājamo datu kopas: Personas dati un kriminālprocesa dati.
Sistēmas arhitektūra: Trīslīmeņu arhitektūra: Oracle datu bāzes serveris, Oracle aplikāciju serveris, Oracle Forms10 un Java klienta programmatūra, SOA arhitektūra ārējai datu apmaiņai.
Sistēmas funkciju (izmantošanas nozares) raksturojums: Izstrādāt nacionālo Šengenas informācijas sistēmu. Sagatavot nacionālos datus par meklējamām, aizsargājamām, diskrēti novērojamām utml. personām un meklējamiem objektiem (saskaņā ar Šengenas konvencijas prasībām) un nodrošināt to nosūtīšanu uz centrālo Šengenas sistēmu. Nodrošināt centrālās Šengenas sistēmas datu bāzes tehniskās kopijas uzturēšanu Latvijas pusē. Nodrošināt datu apmaiņu ar:
•         Iekšlietu ministrijas Integrēto Informācijas sistēmu;
•         SIRENE biroja informācijas sistēmu;
•         Robežsardzes informācijas sistēmu;
•         Iedzīvotāju reģistru;
•         Citas informācijas sistēmas.
Realizētās sistēmas datu bāzes apjoms pārsniedz 50 milj. ierakstu, sistēmas unikālo lietotāju (lietotāji, kas izmanto sistēmu vismaz 1 reizi mēnesī) skaits ir vismaz 3000 un ir paredzēta vismaz 1000 (viens tūkstotis) vienlaicīgiem lietotājiem.
Saistīto sistēmu (informācijas avotu) tehnoloģiskā platforma: Oracle DBVS, MS SQL DB
Sistēmas ieviešanas gads: 2010.
Sistēmu uzturēšanas periods: Garantija 24 mēneši.
Sistēmas izstrādes projekta darba apjoms: I kārta - 2100 cilvēkdienas.
SIA „ABC software" realizēto darbu apjoms: SIA „ABC software" speciālisti piedalījās visos projekta realizācijas posmos:
•         Prasību analīze un specificēšana;
•         Programmatūras projektēšana;
•         Programmatūras izstrāde un testēšana;
•         Programmatūras uzstādīšana un konfigurēšana;
•         Dokumentācijas sagatavošana;
•         Apmācība un ieviešana;
•         Garantijas apkope.
Pasūtītāja atsauksme par projekta realizāciju: SIA „Olimps" izpildīja līgumsaistības atbilstoši līgumā izvirzītajām prasībām.
Projekts realizēts saskaņā ar plānu un darba uzdevumu, nav iebildumu pret SIA „Olimps" veiktiem pakalpojumiem.
 
Priekšnieks                                                                                         J.Rītinš