Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Jaunas vakances
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Ventspils Nafta Termināls
2011 gads

SIA ""Ventspils nafta" terminals" Reg. Nr.: 41203019923,
Ventspilī 04.07.2003.
Rēķ. Nr.: LV47HABA0551004958199 Swedbank, Ventspils filiāle, HABALV22 Talsu iela 75, Ventspils, LV 3602, Latvija Tālr.: +371 63664090 ■ Fakss: +371 63624341 e-pasts: terminals@vnt.lv ■ www.vnt.lv
 
 
                                                      ATSAUKSME
 
Ventspilī 2011. gada 18. janvāri Art. 3-1 i4
SIA "Olimps" saskaņa ar noslēgtajiem līgumiem ar SIA „"Ventspils" nafta"termināls" 2008.-2010. gadā veica šādus darbus: 2009. - 2010. gados veica Benzīna butanizācijas iekārtu kompleksa būvniecību, t.sk.:
• Iekārtu un materiālu piegāde;
Būvkonstrukcijas;
• Tehnoloģijas montāžas darbi;
• Ugunsdrošības risinājumi;
• Elektromontāžas darbi;
• TP AVS programmnodrošinājuma izstrāde;
• Kompleksie palaišanas un iestatīšanas darbi;
• Labiekārtošana
Procesa tehnoloģija - benzīna bagātināšana ar butānu (butanizacija), butāna noliešanas laikā. Ražība - 10 butāna vagoncisternu vienlaicīga noliešana un benzīna butanizacija - 2008. gadā veica Lokālo priekšattīrīšanas ietaišu projektēšanu un būvniecību, t.sk.:
• Pirmsprojekta un tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana;
• Iekārtu un materiālu piegāde;
Būvkonstrukcijas;
• Tehnoloģijas montāžas darbi;
• Ūdensvada un kanalizācijas un siltumapgādes tīklu izbūve;
• Elektromontāžas darbi;
• Ugunsdrošības risinājumi;
• TP AVS programmnodrošinājuma izstrāde Kompleksie palaišanas un iestatīšanas darbi;
• Labiekārtošana
Procesa tehnoloģija - ar naftas produktiem piesārņoto (līdz 1000 ppm) notekūdeņu attīrīšana ar flotacijas metodi līdz pakāpei ne vairāk par 5 ppm, nodošanai pilsētas attīrīšanas iekārtām uz bioloģisko attīrīšanu. Ražība - 150 m3/st, 315 tūkst. nvVgadā
Augstāk minētie darbi tika veikti līgumā noteiktajos termiņos un labā kvalitātē, atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām un noteikumiem.
SIA "Olimps" darbinieki pierādījuši sevi kā kompetentus un zinošus speciālistus.
 
 
                          Tehniskais direktors                                    V.Verņuks