Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Jaunas vakances
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
"Ventspils nafta" termināls"
2011 gads

SIA ""Ventspils nafta" termināls" Reg Nr 41203019923.
Ventspili 04.07.2003.
Rēķ. Nr.: LV47HABA0551004958199 Swedbank, Ventspils filiāle, HABALV Talsu iela 75, Ventspils, LV 3602, Latvija Tālr.: +371 63664090 ■ Fakss: +371 63624341 e-pasts: terminals@vnt.lv ■ www.vnt.lv
 
                                                      ATSAUKSME
 
Ventspilī 2011. gada 18. janvārī № 5- 4.n
SIA "Olimps" saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „"Ventspils" nafta" termināls" 2009. - 2010. gados veica Vienotā tehnoloģisko procesu automātiskā vadības centra izveidi (TP AVS), projekta ietvaros tika veikti sekojošie darbi:
• Koncepcijas un tehniskā projekta izstrāde un saskaņošana;
• Iekārtu un materiālu piegāde;
• Elektromontāžas darbi;
• Serveru automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas un klimatkontroles izveide;
• TP AVS programmnodrošinājuma izstrāde
• Palaišanas un iestatīšanas darbi;
TP AVS pamatrādītāji - uz klients-serveris struktūru bāzēta AVS -40 000 mainīgo (sūkņi, elektrificēti aizbīdņi, cauruļvadu posmi, devēji, infrastruktūras elementi: ugunsdzēsības signalizācija, apgaismojums, kanalizācija utml.) stāvokļu attēlošanai un vadībai. Projekts tika realizēts nepārtraukti strādājoša uzņēmuma apstākļos bez ražošanas procesu apturēšanas Augstāk minētie darbi tika veikti līgumā noteiktajos termiņos un labā kvalitātē, atbilstoši tehnisko normatīvu prasībām un noteikumiem.
SIA "Olimps" darbinieki pierādījuši sevi kā kompetentus un zinošus speciālistus.
 
 
                          Tehniskais direktors                                          V. Verņuk