Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Solution Provider Program
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Latvijas Gāze A/S
2003 gads

Latvijas Gāze
EKSPLUATĀCIJAS IECIRKNIS
"INČUKALNA PAZEMES GĀZĒS KRĀTUVĒ
 
 
 
Raganā
19.08.2003.   Nr.1-1/135
 
 
ATSAUKSME
 
 
Ar šo apstiprinām, ka SIA "Olimps" a/s "Latvijas Gāze" ekspluatācijas iecirkņa "Inčukalna pazemes gāzes krātuve" vajadzībām ir veikusi sekojošus darbus:
 

  1. Gāzes filtru - separatoru valguma atlases sistēmas automatizācijas tehniskais projekts un palaišanas un iestatīšanas darbi Inčukalna PGK.
  2. Inčukalna PGK rekonstrukcijas un paplašināšanas tehnisko risinājumu variantu izstrāde.
  3. Inčukalna PGK rekonstrukcijas tehniski ekonomiskais pamatojums (bez glabāšanas apjomu palielināšanas).
  4. Inčukalna. PGK KC-2 piegāzētības un ugunsgrēka signalizācijas tehniskais projekts.
  5. Izstrādājusi tehnoloģisko procesu un ražošanas integrētās automatizētās vadības sistēmas koncepciju.
  6. Tehnisko projektu, palaišanas un iestatīšanas darbus un metroloģisko atestāciju projektam "Inčukalna PGK KC-2 gāzes mērmezgla. rekonstrukcija".
  7. Inčukalna PGK optiskā LAN tīkla izveides tehniskais projekts.
  8. Inčukalna PGK kompresoru jaudu rezervēšanas tehniski ekonomiskais pamatojums.
  9. Inčukalna PGK operatīvās vadības Centra un tehniskās vadības sistēmas izveides tehniskais projekts.
 
Projektēšanas darbi bieži tika veikti sadarbojoties ar AAS "Гипроспецгаз".
 
Kopīgās sadarbības laikā SIA "Olimps" ir parādījusi sevi kā drošs un atbildīgs partneris. Firmas izpildītie darbi ir veikti augstā profesionālā līmenī un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu. Projektos izmantotie tehniskie risinājumi realizēti izmantojot mūsdienīgas iekārtas un pilnībā atbilst drošām gāzes transportēšanas un glabāšanas prasībām.
 
SIA "Olimps" darbinieki ir pierādījuši sevi kā kompetenti un zinoši speciālisti. Patreizējā brīdī pēc Inčukalna PGK pasūtījuma SIA "Olimps" kā ģenerāluzņēmējs veic projekta  "Inčukalna PGK  operatīvās  vadības  Centra un tehniskās  vadības  sistēmas  izveide" realizāciju.
 
 
 
Ekspluatācijas iecirkņa "Inčukalna PGK" vadītājs                                                 R.Ābeltiņš