Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Projektēšana 
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
LatRosTrans SIA
2002 gads

Ekspertu slēdziens  par SIA “LatRosTrans”  naftas produktu pārsūknēšanas stacijas “Skrudaliena” elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbu atbilstību SIA “Olimps”  izstrādātajam projektam
 
Pamatojoties uz SIA “LatRosTrans” uzaicinājumu, tika veikts SIA “LatRosTrans” naftas produktu pārsūknēšanas stacijas “Skrudaliena” rekonstruētās elektroapgādes sistēmas ekspertu novērtējums, kuru veica:
 
VAS “Latvenergo” Augstspriegumu tīklu tehniskais direktors I. Zviedris
VAS “Latvenergo”  Austrumu elektrisko tīklu tehniskais direktors A. Devjatjarovs
VAS “Latvenergo”  Augstspriegumu tīklu CDD vecākais dispečers I. Moisejs
Tehniskais konsultants М. Vonsovičs
 
Ekspertu vērtējuma rezultāti un slēdziens ir sekojoši:
 
1. Projekta izstrāde.

1.1. Par pamatu SIA “LatRosTrans” naftas produktu pārsūknēšanas stacijas “Skrudaliena” elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei tika ņemta “SIA “LatRosTrans” elektroapgādes objektu kompleksā analīze”. Analīzi 1997.gadā veica PVAS   “Latvenergo” inspekcijas vadītājs M. Vonsovičs.
1.2. Projektu izstrādāja SIA “Olimps” saskaņā ar SIA “LatRosTrans” tehniskajā padomē izskatīto un  tehniskā direktora N. Ščepilova apstiprināto tehnisko uzdevumu.
1.3. Projektā doti 110 kV brīvgaisa sadales iekārtas, 6 kV slēgtās sadales iekārtas un 0,4 kV elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas risinājumi.
1.4.  Saskaņā ar SIA “LatRosTrans” pasūtījumu 94 (53-2000), projektēšanas birojs “Kārlis”  veica SIA “Olimps”  izstrādāta projekta izvērtējumu.
 
Izvērtējuma pirmā nodaļa attiecas uz Skrudalienas 110/6 kV apakšstacijas rekonstrukciju.
 
2. Būvmontāžas darbu izpilde. 
 
2.1. Ņemot vērā, ka rekonstrukcijas laikā nebija pieļaujama NPS “Skrudaliena” darbu apturēšana, darbi tika veikti saskaņā ar speciāli izstrādāto  "SIA “LatRosTrans” Skrudalienas 110/6 kV apakšstacijas rekonstrukcijas darbu organizācijas projektu".
2.2. Būvmontāžas darbus veica SIA “Olimps” saskaņā ar līgumu Nr. LRT – 135/2000 ar SIA “LatRosTrans”. Darbu izpildei tika piesaistītas arī apakšuzņēmēju organizācijas.
2.3. No būvmontāžas darbu sākuma SIA “LatRosTrans” darbojās tehniskā uzraudzība, kas kontrolēja darbu izpildes atbilstību projektam un darbu kvalitāti.
2.4. Pabeidzot elektroiekārtu montāžas darbus, tika veiktas arī nepieciešamās profilaktiskās pārbaudes (pārbaude ar paaugstinātu spriegumu, izolācijas pretestības mērījumi u.c.). Īpaša uzmanība tika pievērsta visu elementu pārbaudei, kas saistīti ar VAS  “Latvenergo” patērētās elektroenerģijas uzskaiti.
2.5. Apakšstacijas pieņemšanai pēc tās rekonstrukcijas ar SIA “LatRosTrans” pavēli tika izveidota darba komisija.
 
3. Ekspertu slēdziens.
 
3.1. Projektā pieņemtie risinājumi tika salīdzināti ar faktiski veiktajiem darbiem.
3.2. Projekta salīdzināšanas ar faktiski veiktajiem darbiem procesā eksperti konstatēja, ka Skrudalienas 110/6 kV apakšstacijas rekonstrukcija atbilst projektam.
3.3. Darbu kvalitāte ir priekšzīmīga.
3.4. Realizētais NPS “Skrudaliena” elektroapgādes rekonstrukcijas projekts atbilst maģistrālo naftas un naftas produktu vadu ekspluatācijas drošības prasībām un var tikt pieslēgts VAS “Latvenergo”  elektroapgādei no AST 110 kV tīkla.
 
Augstspriegumu tīklu tehniskais direktors I. Zviedris
Austrumu elektrisko tīklu tehniskais direktors A. Devjatjarovs
Augstspriegumu tīklu CDD vecākais dispečers I. Moisejs
Tehniskais konsultants М. Vonsovičs