Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Solution Provider Program
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Ventspils Nafta A/S
2003 gads

                                                                                                    ATSAUKSME
 
Ventspils                                                                                                                                                                                 2003. gada 28. martā
 
Ar šo apliecinām, ka  SIA “Olimps” 2000.g. – 2003.g. izpildīja sekojošus darbus:

 1. Divpusējā gaišo naftas produktu izliešanas – ieliešanas dzelzceļa estakāde Nr.3: 2 x 28 četrasu cisternas, sešu marku naftas produkti, automātiskā naftas produktu ieliešana un ieliešanas uzskaite, sūkņu stacija (10 sūkņi ar ražīgumu 900 m3/st. katrs, 3 sūkņi - 500 m3/st., 5 sūkņi - 60 m3/st., 3 vakuuma sūkņi) manifolds:
  • Projektēšanas darbi: tehnoloģiskā, elektrotehniskā, tehnoloģisko procesu automatizācijas, ugunsdzēsības signalizācijas daļas;
  • Būvniecības: elektrotehniskā, tehnoloģisko procesu automatizācijas, ugunsdzēsības signalizācijas daļas, objekta kompleksā iestatīšana – palaišana, personāla apmācība, garantijas un servisa pavadījums.
 2. Tehnoloģiskais laukums Nr.1, rezervuāru parki 15 х 5000 m3 un 21 х 5000 m3, sūkņu stacijas Nr.1, Nr.2: tehnoloģisko procesu automatizācijas un automātiskās ugunsdzēsības projektēšana un realizācija, tehnoloģisko procesu un ugunsdzēsības procesu AVS sistēmu izveidošana, lielformāta informācijas attēlošanas projekcijas ekrāna uzstādīšana (3х8  50`` moduļi);
 3. Uzņēmuma vienotās ugunsdzēsības sistēmas izveidošana: projekts un realizācija, lielformāta informācijas attēlošanas projekcijas ekrāna uzstādīšana (2х3  50`` moduļi);
 4. Naftas rezervuāru parks 2 х 50000 m3 (glāze glāzē):
  • Projektēšanas darbi: tehnoloģiskā, elektrotehniskā, tehnoloģisko procesu automatizācijas, ugunsdzēsības automātikas daļas;
  • Būvniecības: elektrotehniskā, tehnoloģisko procesu automatizācijas, ugunsdzēsības signalizācijas un automātiskās ugunsdzēšanas daļas, objekta kompleksā iestatīšana – palaišana, garantijas un servisa pavadījums;
 5. 4.laukuma rezervuāru Nr.401 – Nr.404 vadības pārnešana uz 4.laukuma operatoru telpu, rezervuāru Nr.405 – Nr.410 vadības pārnešana uz 3.laukuma operatoru telpu;
 6. Jaunais cauruļvadu koridors no a/s “Ventspils nafta” līdz naftas muliņiem: ģenerālprojektēšana, skiču projekts – pilnā apjomā (trases garums ~5 km, cauruļvadi no metāla un epoksīda stiklašķiedras caurulēm “Ameron”,Ø500-1000 mm – 7 gab.), tehniskais projekts – inženierkomunikāciju un būvju iznešana no celtniecības zonas (muliņu Nr.1, Nr.2 elektrosadaļu, autotehnikas remonta- tehniskās apkopes bloka, ēkas iekārtu glabāšanai avārijas seku likvidēšanai ostas teritorijā iznešana, muliņa Nr.3 elektroceha rekonstrukcija, avārijas spiediena novadīšanas rezervuāra celtniecība);
 7. Tehnoloģiskā sūkņu stacija Nr.7 naftas kraušanai tankkuģos (7 sūkņi ar ražīgumu 2700 m3/st. katrs): tehniskais projekts, ģenerālprojektēšana;
 8. Uzņēmuma dispečeru informācijas sistēmas:
  • DBVS pārvešana uz ORACLE platformu;
  • Datu aizsardzība un avārijas saglabāšana;
  • Dispečeru informācijas sistēmu izstrādāšana un ieviešana;
 9. Divpusējās dzelzceļa estakādes Nr.1, sūkņu stacijas Nr.1, manifolda Nr.1 rekonstrukcija; 2 x 24 vagoncisternas, izlejamie produkti – nafta, dīzeļdegviela, automobīļu benzīni, 4 naftas sildīšanas mezgli: tehniskā projekta izstrādāšana - ģenerālprojektēšana, tajā skaitā tehniski ekonomiskais pamatojums un sagatavošanas perioda darbu projekts – pagaidu sūkņu stacijas celtniecība un nepieciešamie pārslēgumi estakādes Nr.2 darba spējas nodrošināšanai;
 10. Ikgadēja rezervuāru līmeņmērīšanas sistēmas SAAB Tank Radar L-2 (TRL/2) metroloģiskā atestācija;
 11. Naftas cauruļvadu Nr.160, Nr.161 balstu rekonstrukcija; tehniskais projekts pilnā apjomā: ģenerālplāns, būvniecības daļa, tehnoloģiskā daļa, darbu organizēšanas projekts;
 12. Uzņēmuma vienotā ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas pilnveidošana – ugunsdzēsības signalizācijas maģistrālo līniju pārvešana uz optiskajiem sakariem; tehniskā projekta izstrāde;
 13. Uzņēmuma kopējās infrastruktūru sistēmas informācijas- vadības kompleksa izveidošana; koncepcijas izstrāde, piedāvājot trīs tehniskā risinājuma variantus, ekonomiskā daļa.
SIA “Olimps” izpildīto darbu kvalitāte atbilst LR likumdošanas normu, standartu un noteikumu prasībām. Augsto, firmā ieviesto, kvalitātes vadības sistēmas līmeni apliecina starptautiskie sertifikāti par atbilstību standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Būtiski ir tas, ka SIA “Olimps” pielieto mūsdienu tehniskos un tehnoloģiskos risinājumus, kas savukārt ļauj tai precīzi izpildīt līgumos noteiktās prasības, nodrošinot precīzu, savlaicīgu un kvalitatīvu paredzēto darbu izpildi.
 
Tehniskais direktors R.Kalniņš