Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Solution Provider Program
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
LatRosTrans SIA
1998 gads

Firma “Olimps” veikusi “LatRosTrans”  objektos sekojošus darbus:
 

 1. Automatizētās operatīvās dispečeru vadības sistēmas (AODVS)  ar dispečeru punktu Daugavpilī darba projekta izstrāde naftas vada "Polocka – Ventspils" un "Polocka – Biržai", kā arī produktu vada "Disna – Ilūkste – Ventspils" iecirkņa, kurš atrodas Latvijas teritorijā operatīvai vadībai.
 2. AODVS vadības algoritmu izstrāde un video kadru izveide.
 3. NPS "Džūkste" elektroapgādes un  spēka elektoapgaismojuma  un aizbīdņu automatizētās vadības darba projekta izstrāde.
 4. LRDS "Ilūkste" rezervuāru parka naftas produktu kontroles un uzskaites sistēmas izveides tehniskā uzdevuma izstrāde.
 5. LRDS "Ilūkste" rezervuāru parka AODVS izveides tehniskā uzdevuma izstrāde.
 6. LRDS "Ilūkste" ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas darba projekta izstrāde automatizācijas daļā.
 7. LRDS "Ilūkste" ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas darba projekta izstrāde elektroapgādes daļā.
 8. Naftas uzskaites komercmezgla Nr.703  PNP "Ventspils" rekonstrukcijas darba projekta izstrāde.
 9. LRDS "Ilūkste" rezervuāru parka automatizētās vadības sistēmas darba projekta izstrāde.
 10. Programmpaketes izstrādāšana un instalēšana SIA “LatRosTrans” tīklā, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp AODVS Daugavpilī un attiecīgajām uzņēmumu “Naftotekis” (Lietuva), "Družba" (Baltkrievija) un AS “Ventspils nafta” NUM Nr.703 un AODVS,  NPTN "Družba" attiecīgajām sistēmām.
 11. NPS "Skrudaliena – 1, 2" ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības  rekonstrukcijas un modernizācijas darba projekta izstrāde tehnoloģijas daļā.
 12. Programmpaketes izstrāde un instalēšana datu pārraidei no mērīšanas sistēmas  SAAB Tank Radar L/2 uz LRDS "Ilūkste" operatoru staciju un uz centrālo dispečerpunktu Daugavpilī.
 13. Darba projekta izstrāde un elektromontāžas darbu veikšana NPS  "Skrudalienas" SVS Nr.3. elektroiekārtu rekonstrukcijai.
 14. NPS "Džūkste" izstrāde ārējā darba apgaismojuma rekonstrukcijas darba projekta izstrāde.
 15. NPS "Skrudaliena" ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības  sistēmas  elektroapgādes rekonstrukcijas darba projekta izstrāde.
 16. NPS "Skrudaliena" ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības sistēmas  automātikas rekonstrukcijas darba projekta izstrāde.
 
Ar šo apstiprinām, ka firmas “Olimps” izstrādātie projekti un darba dokumentācija ir veikti augstā tehniskā un profesionālā līmenī un augstā kvalitātē.
 
Tāpat jāatzīmē  augsto profesionālo firmas veikto montāžas un iestatīšanas darbu līmeni.
 
SIA “LatRosTrans” kā Pasūtītājam nav pretenziju pret projektu kvalitāti un tehnisko līmeni, kā arī pret firmu “Olimps” kā izpildītāju darījumu atbildības jomā.
 
Ģenerāldirektore J. Bērziņa