Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Izgudrojuma patents!
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Ventbunkers A/S
2003 gads

                                                                                             ATSAUKSME
 
Ventspils                                                                                                                                                                            19.03.2003.
 
Kopīgās sadarbības laikā SIA “Olimps” sevi ir apliecinājis kā uzticams partneris. Darbi, kurus veikusi firma, ir izpildīti augstā profesionālā līmenī un atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Projektos izmantotie tehniskie risinājumi ir realizēti, izmantojot mūsdienu tehniku, kas pilnībā atbilst šodienas prasībām naftas produktu pārkraušanai un uzglabāšanai.
 
Firma precīzi ir izpildījusi līgumā paredzētās saistības, nodrošinot precīzu, savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi.
 
SIA “Olimps” darbinieki sevi ir parādījuši kā kompetenti un zinoši speciālisti, kas var nekavējoši risināt līguma saistību izpildes gaitā radušos jautājumus. Laika periodā 2000.g.- 2003.g. firma SIA “Olimps” ir izpildījusi virkni sekojošu darbu:

 • Dīzeļdegvielas rezervuāru parks №3 (4 х 20000 m3); skiču un tehniskā projekta tehnoloģiskās, elektrotehniskās, tehnoloģisko procesu automatizācijas, ugunsdzēsības signalizācijas un automātikas daļu izstrādāšana, tehnoloģisko procesu un ugunsdzēšanas AVS izveidošana, objekta kompleksā iestatīšana - palaišana;
 • Rezervuāru parks №7 (13 х 5000 m3); zemējuma un zibens aizsardzības tehniskais projekts;
 • A/s “Ventbunkers” ēku komplekss – autotehnikas remonta- tehniskās apkopes bloks, ēka iekārtu un materiālu glabāšanai avārijas seko likvidēšanai ostas akvatorijā, caurlaides punkts: tehniskais projekts (ģenerālprojektētājs);
 • Termālās eļļas katlu māja; tehniskā projekta elektrotehniskās un tehnoloģisko procesu automatizācijas daļu izstrādāšana;
 • A/s “Ventbunkers” attīstības koncepcijas izstrāde (tehnoloģiskie objekti, tehniskais pamatojums);
 • 2.muliņa dīzeļdegvielas cauruļvadi (2 x Ø600) tankkuģu kraušanai no rezervuāru parkiem №2 - №3.; tehniskā projekta tehnoloģiskās, elektrotehniskās un tehnoloģisko procesu automatizācijas daļu izstrādāšana;.
 • A/s “Ventbunkers” dzelzceļa estakādes tumšo un gaišo naftas produktu izliešanai; divas estakādes 2x30 vagoncisternas, estakāde bojāto mazuta cisternu izliešanai, kolektori divu marku dīzeļdegvielām un divu marku mazutiem, augšējā un apakšējā mazuta recirkulācijas sildīšana, siltumnesējs – termālā eļļa, apakšstacija; skiču un tehniskā projekta izstrādāšana tehnoloģiskās, elektrotehniskās, tehnoloģisko procesu automatizācijas un ugunsdzēsības automātikas daļu izstrādāšana;
 • Rezervuāru parks №4 (6 х 20000 м3) tumšajiem naftas produktiem, sūkņu stacija, manifolds; skiču un tehniskā projekta izstrādāšana tehnoloģiskās, elektrotehniskās, tehnoloģisko procesu automatizācijas un ugunsdzēsības automātikas daļu izstrādāšana;
 • Rezervuāru parks №7 (13 х 5000 м3); tehnoloģisko procesu un ugunsdzēšanas procesu AVS izveidošana;
 • Cauruļvads (Ø 530) tankkuģu kraušanai ar tumšajiem naftas produktiem no sūkņu stacijas №2 uz muliņu №2; tehniskais projekts – ģenerālprojektēšana, ģenerālplāns, tehnoloģiskā daļa, elektrotehniskā daļa, tehnoloģisko procesu automatizācijas daļa;
 • Vidējā sprieguma (10 kV) elektrosadales №11 rekonsrukcija; tehniskais projekts pilnā apjomā (celtniecības, elektrotehniskā un ugunsdzēsības signalizācijas daļas);
 • Esošās dzelzceļa estakādes aprīkošana ar 5 izliešanas ierīcēm mazuta izliešanai ar sildīšanas mezglu ar siltumnesēju – termālā eļļa; tehniskais projekts pilnā apjomā (ģenerālplāns, celtniecības, tehnoloģiskā, siltumapgādes un elektrotehniskā daļas);
 • Sūkņa Plenty G2000-1000 uzstādīšana sūkņu stacijā №30 un manifolda №60, rekonstrukcija (tumšajiem naftas produktiem); tehniskais projekts pilnā apjomā (ģenerālplāns, celtniecības, tehnoloģiskā, elektrotehniskā un tehnoloģisko procesu automatizācijas daļas);
 • Operatīvās vadības ēkas elektroapgādes rekonstrukcija; tehniskais projekts;
 • Esošo “Mauell” aizbīdņu (105 gab.) vadības pārnešana; tehniskais projekts;
Celtniecības direktors А.Pureklis