Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Solution Provider Program
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Venceb A/S
2005 gads

Akciju Sabiedrība
Venceb
                                                                                                             ATSAUKSME

 
Ventspils                                                                                                                                                                        2005. gada 17. februārī
 
 
Kopīgās sadarbības laikā SIA "Olimps" sevi ir apliecinājis kā uzticams biznesa partneris. Darbi, kurus veikusi firma, ir izpildīti augstā profesionālā līmenī un atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001. Projektā paredzētie tehniskie risinājumi ir realizēti, izmantojot mūsdienu tehniku, kas pilnībā atbilst jēlnaftas un dīzeļdegvielas izliešanas estakādēm izvirzītajām prasībām.
 
Firma pilnībā ir izpildījusi līgumā paredzētās saistības, nodrošinot precīzu, savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi.
 
Varam droši apgalvot, ka SIA "Olimps" izceļas ar augstu darba kultūru un profesionāliem, kompetentiem un zinošiem speciālistiem, kas var nekavējoši risināt līguma saistību izpildes gaitā radušos jautājumus. Klienta intereses vienmēr ir bijušas pirmajā vietā un jebkurā situācijā meklēts un rasts risinājums, piedāvājot dažādas alternatīvas.
 
Periodā no 2003.gada maija līdz 2004. gada novembrim SIA "Olimps", kā apakšuzņēmējs, ir izpildījusi būvprojekta "A/s "Ventspils nafta" dzelzceļa estakāde Nr.4" elektrotehniskās daļas un automatizācijas projekta izstrādes, iekārtu un materiālu piegāžu, elektromontāžas un iestatīšanas darbus sekojošā apjomā:
 
1. Elektrotehniskā dala:
  • 6kV elektroapgāde un iekārtas;
  • KTA un 0,4 kV kabeļu tīkli un spēka elektroiekārtas;
  • Elektroapgaismojums;
  • Tehnoloģisko cauruļvadu elektroapsilde;
  • Zemējums un zibensaizsrdzība.
 
2. Automatizācijas daļa:
  • Tehnoloģisko procesu vadība un automatizācija;
  • Ugunsdzēsības automātika un signalizācija;
  • Ražošanas sakari.
 
Atsauksme izsniegta iesniegšanai Latvijas Energobūvniecības Asociācijai.
 
 
Valdes priekšsēdētājs                                        A. Pureklis