Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Izgudrojuma patents!
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
LatRosTrans SIA
2003 gads

Latvijas-Krievijas kopuzņēmums
LatRosTrans

 
23.05.2003.   №1-0.1.-8./824
 
                                                                                                Atsauksme
                                                                                  par SIA "Olimps" veikto darbu
 
 
Sākot ar 1996.gadu SIA ,,Olimps" ir cieši sadarbojies ar SIA ,,LatRosTrans", veicot gan projektēšanas, gan celtniecības un montāžas, palaišanas un iestatīšanas darbus kā arī veicis kompleksās rekonstrukcijas darbus kā ģenerāluzņēmējs.
 
Šajā laika periodā no 1996.gada līdz 2003.gadam veikti:
 
Projektēšanas darbi:
 • Automatizētās operatīvās - dispečeru vadības sistēmas (SCADA) (ar dispečeru punktu Daugavpilī) tehniskā projekta izstrāde, Latvijas teritorijā atrodošos naftas vadu Polocka -Ventspils un Polocka - Birža iecirkņu un produktu vada Disna -Ilūkste - Ventspils operatīvai vadībai;
 • NPS Džūkste tehnoloģijas, elektroapgādes automatizētās vadības tehniskā projekta izstrāde;
 • LRDS Ilūkste ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības rekonstrukcijas un modernizācijas tehniskā projekta izstrāde;
 • PNP Ventspils naftas komercuzskaites mezgla Nr.703 rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde;
 • LRDS Ilūkste rezervuāru parka automatizētās vadības sistēmas izveides tehniskā projekta izstrāde;
 • NPS Skrudaliena - 1,2 ugunsgrēka signalizācijas un automātiskās ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas un modernizācijas tehniskā projekta izstrāde;
 • «LRDS Ilūkste naftas produktu komercuzskaites sistēmas tehniskais projekts;
 • NPS Skrudaliena automātikas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde un TP AVS izveide;
 • NPS Džūkste ugunsdzēsības sistēmas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde;
 • SIA LatRosTrans objektu kompleksās sakaru sistēmas rekonstrukcijas tehniskais projekts;
 • SIA LatRosTrans objektu elektroapgādes rekonstrukcijas tehniskais projekts;
 • LRDS Ilūkste filtru laukumu tehniskā projekta izstrāde;
 • Naftas vada izolācijas remonta un nomaiņas tehnisko rekomendāciju izstrāde;
 • SIA LatRosTrans objektu tehnoloģijas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde.
 • NPPS Džūkste celtniecības tehniskais projekts.
 
Objektu celtniecības un rekonstrukcijas darbi (celtniecības un montāžas darbi, komplektācija, inženierija u.tml.):
 • Programmu paketes izstrāde un uzstādīšana SIA LatRosTrans datoru tīklā, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp AODVS Daugavpilī un attiecīgajām uzņēmumu Naftotekis (Lietuva), AS Ventspils Nafta, NPTN Дружба sistēmām;
 • PNP Ventspils naftas uzskaites mezgla Nr.703 kompleksā iestatīšana, ievade ekspluatācijā (kā komercmezgla), metroloģiskā atestācija; «PNP Ventspils naftas komercuzskaites mezgla Nr.703 tehniskā apkope;
 • «LRDS Ilūkste komplektās transformatoru apakšstacijas (KTA) Nr.3 celtniecība;
 • Radioreleju sakaru līnijas celtniecība posmā «Baltkrievijas robeža - NPS Skrudaliena»;
 • «SIA “LatRosTrans” objektu (LRDS Ilūkste, NPS Skrudaliena 1,2, NPS Džūkste) automātiskās ugunsdzēsības sistēmas un ugunsgrēka signalizācijas rekonstrukcija;
 • «LRDS Ilūkste naftas produktu komercuzskaites sistēmas izveide, metroloģiskā atestācija, palaišanas un iestatīšanas darbi;
 • SIA LatRosTrans objektu (LRDS Ilūkste, NPS Skrudaliena 1,2, NPS Džūkste, blok-boksi) elektroapgādes kompleksā rekonstrukcija;
 • NPS Džūkste jaunās naftas produktu pārsūknēšanas sūkņu stacijas celtniecība;
 • NPS Skrudaliena 1,2, NPS Džūkste, LRDS Ilūkste automātikas rekonstrukcija un TP AVS izveide;
 • NPS Skrudaliena 1,2, NPS Džūkste, LRDS Ilūkste, NPP Ilūkste-Ventspils tehnoloģijas rekonstrukcija;
 
Pateicoties tam, ka SIA ,,0limps" darbība sertificēta kvalitātes vadības sistēmā ISO 9001:2000 un vides vadības sistēmā ISO 14001, visi iepriekš minētie darbi veikti augstā profesionālā līmenī, atbilstoši to prasībām.
 
SIA "Olimps" izstrādāto un SIA “LatRosTrans” objektos realizēto projektu tehniskie risinājumi balstīti uz progresīvām tehnoloģijām un iekārtām, kas ļauj nodrošināt augstu rekonstruējamo un ekspluatācijā ievadāmo objektu kvalitāti un drošību, kā arī nodrošināt visas sistēmas ekonomisku darbību.
 
Bez tam jāuzsver, ka SIA “Olimps” darbs atbilstoši līguma nosacījumiem, SIA “LatRosTrans” objektos tika veikts nepārtraucot maģistrālo naftas un naftas produktu, attiecīgi arī citu objektu (pārsūknēšanas staciju u.c.) darbu, kas ir īpaši sarežģīti, lai nodrošinātu visas prasības, kas tiek izvirzītas augstākminēto darbu organizācijai.
 
 
Ģenerāldirektore                                                                  J.Bērziņa