Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Projektēšana 
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Juglas Jauda SIA
2007 gads

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
"JUGLAS JAUDA"
Limited Liabilitv Companv "Juglas Jauda"
Brīvības gatvē 401., Rīga, LV -1024,                                   
LATVIJA reģ. Nr.40003659385                                       
tel/phone:+371 7 521255                                     
fax:+371 7 520108
ATSAUKSME

Rīgā

2007. gada 22. novembrī
 
 
SIA “Olimps” no 2007. gada aprīļa veica projektēšanas darbus SIA “Juglas Jauda” jaunbūvējamās koģenerācijas stacijai. Projektēšanas darbu sastāvā ietilpa šādu daudzveidīgu uzdevumu risināšana:
 • 110 kV kabeļu trase līdz AS “Augstsprieguma Tīkls" apakšstacijai „Salamandra";
 • 6 kV kabeļu trases līdz abonenta apakšstacijām;
 • kontroles kabeļu trases;
 • optisko kabeļu trases;
 • ārgaisa 110 kV sadales punkts;
 • avārijas apgaismojums koģenerācijas stacijas ēkā;
 • ārējais teritorijas apgaismojums;
  ārgaisa 100 kV sadales punkta zibens aizsardzība un zemējums;
 • koģenerācijas stacijas pašpatēriņa 6 kV projekts, ieskaitot relejaizsardzības iestatīšanu;
 • operatīvo ķēžu barošanas projekts.
 
SIA “Olimps” regulāri sniedza SIA “Juglas Jauda” vērtīgas konsultācijas projekta pilnveidošanā un piesaistīto Ģenerāluzņēmēja un apakšuzņēmēju darbu organizēšanā.

Sadarbības laikā “Olimps” sevi ir apliecinājis kā uzticams partneris. Darbi, kurus veikusi firma, ir izpildīti augstā profesionālā līmenī un atbilstoši starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Firma precīzi ir izpildījusi līgumā paredzētās saistības, nodrošinot precīzu, savlaicīgu un kvalitatīvu darbu izpildi.

Ar savu darbu SIA “Olimps” darbinieki ir parādījuši sevi kā kompetenti un zinoši speciālisti, kas var operatīvi risināt radušos jautājumus.

Valdes loceklis

E.Borinš