Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Jaunas vakances
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
РН-ТУАПСЕНЕФТЕПРОДУКТ SIA
2008 gads

NAFTAS KOMPĀNIJA                                                                                     SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
 
РН-ТУАПСЕНЕФТЕПРОДУКТ
 
2008.g. 06.10. Nr. 443/1
 


ATSAUKSME

Tuapse                                                                                                             2008. gada 6. oktobrī
 
No 2005.gada SIA “Комбит Инжиниринг” ir SIA “РН-Туапсенефтепродукт” partneris,
kurš aktīvi piedalās mūsu uzņēmuma esošo objektu rekonstrukcijā un jauno objektu būvniecībā.
SIA “Olimps” ir viena no firmas SIA “Комбит Инжиниринг” partneriem un apakšuzņēmējiem.
Šajā laika periodā SIA “Комбит Инжиниринг” un SIA “Olimps” speciālisti ir izpildījuši sekojošus
nozīmīgus darbus:
2007.gada jūnijā tika nodota ekspluatācijā jauna tehnoloģija mazuta pieņemšanai pa
dzelzceļu un turpmākai iekraušanai tankkuģos, kas sastāv no:
      - izliešanas estakādes 48 vagoncisternām 3.0 milj. t. mazuta pieņemšanai gadā;
      - eļļas sildīšanas stacijas ar jaudu 24 MW;
      - rezervuāru parka 120 000 m3;
      -  sūkņu stacijas Nr.7 mazuta iekraušanai tankkuģos;
      - tehnoloģiskajiem cauruļvadiem.
Faktiski kompleksam darbojoties vienu gadu saņemtais mazuts tika izliets 100% apjomā, kas
skaitliski ir 2.0 milj. t. Komplekss atbilst normatīvajām un projektēšanas prasībām. Sadarbībā ar
SIA “Комбит Инжиниринг” tika veikta divu gaišo naftas produktu ieliešanas izliešanas dzelzceļa
estakāžu (ar kravas apgrozījumu 5.0 milj. t.) pamatrekonstrukcija.
Pa posmiem tiek izstrādāta un ievesta ekspluatācijā uzņēmuma TP AVS, kas ietvert arī uz
Videosienu balstītu informācijas sistēmu. Patreiz ir automatizēti aptuveni 80% no uzņēmuma
objektiem.
Darbi visos objektos ir izpildīti augstā kvalitātē un īsos termiņos.
SIA “Комбит Инжиниринг” un SIA “Olimps” parādījušas sevi kā uzticami un atbildīgi partneri,
darbinieki - kā augsti kvalificēti speciālisti. SIA “РН-Туапсенефтепродукт” plāno arī turpmāk aicināt
SIA “Комбит Инжиниринг” darbu veikšanai savos objektos.

 
Pirmais ģendirektora vietnieks-
Tehniskais direktors
SIA «РН- Туапсенефтепродукт»                                                      Votinov L.V.