Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Ilgtspējas indeksa bronzas medaļa
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
BEB PS
2008 gads

2008.gada 11.novembrī  Nr.16/1
 
 

ATSAUKSME 


PS „BEB” sekmīgi sadarbojas ar inženieru un projektēšanas firmu  SIA „Olimps”. Laika periodā no 2003. gada līdz šīm brīdim Akciju
sabiedrības „Latvijas Gāze” Inčukalna pazemes gāzes krātuves objektos jau realizēti un pašlaik tiek īstenoti sekojoši darbi un projekti:
 
1. Kompresoru stacijas Nr.1 rekonstrukcijas tehniskais projekts.
 
2. Kompresoru stacijas Nr.1 rekonstrukcijas 1 kārta.
 
3. Gāzes savākšanas punkta Nr.1 rekonstrukcijas projekts.
 
Tika projektēti elektroapgādes, apgaismojuma, automātikas, ūdensvada un kanalizācijas tīkli, iekšlaukuma kabeļu kanalizācija. Izstrādāti
tehnoloģisko iekārtu un gāzes vadu pamatu projekti. Izveidota lokālā visu Kompresoru stacijas Nr.1. tehnoloģisko objektu automatizētās
vadības sistēma ar informācijas pārraidi uz pazemes gāzes krātuves dispečeru dienestu. Izstrādāti REB (ražošanas enerģētiskais bloks)
un SSI-20kV (20kV slēgtā sadales iekārta) ēku būvprojekti ar būvju drošības un iekšējo inženiertīklu sistēmām.
 
Sadarbības laikā SIA „Olimps” ir pierādījusi sevi kā drošs un atbildīgs partneris.

Firmas izstrāžu starptautisko līmeni un kvalitāti apliecina kvalitātes pārvaldības sertifikāts Nr.44100050692
(atbilstoši normai DIN EN ISO 9001:2000), vides pārvaldības sertifikāts Nr.4410405692 (atbilstoši normai DIN EN ISO 14001:2004),
darba vides un arodveselības pārvaldības sertifikāts Nr.44116050692 (atbilstoši normai OHSAS 18001:1999). Visi iepriekš minētie darbi veikti
ļoti profesionāli un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktiem.
Projektos izmantotie tehniskie risinājumi realizēti izmantojot mūsdienīgas iekārtas un pilnībā atbilst drošām gāzes transportēšanas
un glabāšanas prasībām.
SIA „Olimps” darbinieki ir pierādījuši sevi kā kompetenti un zinoši speciālisti.
 
 
 
Direktors                                           Paraksts                                            А.Rižikovs