Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Jauna TP AVS tehnoloģija!
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 12.03.2018
LatRosTrans SIA
2009 gads

Laika periodā no 2003. līdz 2008.gadam kompānija „Olimps” SIA LatRosTrans” objektos ir veikusi sekojošus darbus:
• PNP “Ventspils” dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla būvniecību (uz „Еmerson Process Маnagment” iekārtu bāzes), kas ietver: - projektēšanas dokumentācijas izstrādi; - iekārtu pasūtīšanu un piegādi; - celtniecības, montāžas, šefmontāžas, šefiestatīšanas darbus, programmnodrošinājuma izstrādi; - pirmsekspluatācijas regulēšanas darbus un ievadi ekspluatācijā; - metroloģiskā nodrošinājuma izstrādi un metroloģisko atestāciju Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas Valsts Standartos; - garantijas pavadījumu.
• NPS “Skrudaliena” dīzeļdegvielas komercuzskaites mezgla būvniecību (uz „Еmerson Process Маnagment” iekārtu bāzes), kas ietver: - projektēšanas dokumentācijas izstrādi; - iekārtu pasūtīšanu un piegādi; - celtniecības, montāžas, šefmontāžas, šefiestatīšanas darbus, programmnodrošinājuma izstrādi; - pirmsekspluatācijas regulēšanas darbus un ievadi ekspluatācijā; - metroloģiskā nodrošinājuma izstrādi un metroloģisko atestāciju Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas Valsts Standartos; - garantijas pavadījumu.
• LRDS „Ilūkste” maģistrālās sūkņu stacijas būvniecību, kas ietver: - projektēšanas dokumentācijas izstrādi; - iekārtu pasūtīšanu un piegādi; - celtniecības, montāžas, šefmontāžas, šefiestatīšanas darbus, programmnodrošinājuma izstrādi; - pirmsekspluatācijas regulēšanas darbus un ievadi ekspluatācijā; - garantijas pavadījumu. Šie darbi tika veikti nepārtraucot maģistrālā naftas produktu vada darbību un naftas pārsūknēšanas tehnoloģisko procesu. Mūsu sadarbības laikā kompānija „Olimps” parādījusi sevi kā drošu un atbildīgu partneri. SIA “Olimps” izstrādāto un realizēto tehnisko risinājumu pamatā ir mūsdienīgas tehnoloģijas un iekārtas, kas ļauj nodrošināt augstu ekspluatācijā ievadāmo objektu kvalitāti un drošību.
 
Valdes loceklis – ģenerāldirektors S.Alaksandrovs