Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Projektēšana 
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
LR Valsts Reģionālās Attīstības Aģentūra
2010 gads

LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS AĢENTŪRA
Elizabetes ielā 19, Rīgā, LV-1010 • tālrunis: +371 67079000 • fakss: +371 67079001 • e-pasts: pasts@vraa.gov.lv • www.vraa.gov.lv
Rīgā
14.09.2010.Nr.17/2598

ATSAUKSME

Par SIA „Olimps" sniegtajiem pakalpojumiem

Projekta nosaukums: "Integrētas valsts informācijas sistēmas pirmā posma izstrāde, ieviešana,uzturēšana un izmitināšana", "Integrētas valsts informācijas sistēmas pilnveidošana" un "Integrētās valsts informācijas sistēmas „IVIS" papildinājumu programmatūras izstrāde".

Pasūtītājs: Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts (Saskaņā
ar Ministru kabineta 2009.gada 11.jūnija noteikumiem Nr.526 «Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 31.marta noteikumos Nr.288 «Valsts reģionālās attīstības aģentūras nolikums", Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta funkcijas, kas saistītas ar valsts informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu uzturēšanu un attīstību, veic Valsts reģionālās attīstības aģentūra, reģistrācijas Nr.90001733697, Elizabetes iela 19, Rīga, LV-1010).

Ģenerāluzņēmējs: SIA «Olimps", vienotais reģistrācijas Nr.50003034941, Turaidas ielā 10, Rīga, tālrunis: 67045670, fakss: 67045671.

ApakšuzņēmējsSIA «ABC software", vienotais reģistrācijas Nr.40003627089, Turaidas ielā 10, Rīga, tālrunis: 67082600, fakss: 67082610.

Izstrādājamās (uzturamās) sistēmas nosaukums: Integrētā valsts informācijas sistēma (IVIS).
 
Sistēmas funkciju (izmantošanas nozares) raksturojums: Izveidot e-pārvaldes  integrācijas  procesu  infrastruktūru, kas nodrošina: e-pakalpojumu sinhrono un asinhrono procesu izpildi, elektroniskā paraksta atbalstu un pielietojumu, lietotāju autentifikāciju, XML shēmu, IS servisu, e-pakalpojumu, publisko pakalpojumu un koplietošanas klasifikatoru katalogus. Izstrādāt elektronisko pakalpojumu izstrādes un citus saistītos standartus.

Sistēmas ieviešanas gads: I kārta - 2007.gads; II kārta - 2007.gads; III kārta - 2008.gads.
Sistēmas izstrādes periods
I kārta - 2006.gada janvāris - 2006.gada decembris;
II kārta - 2006.gada augusts - 2007.gada jūlijs;
III kārta - 2007.gada augusts - 2007.gada decembris.
Sistēmas uzturēšanas periods:     3 gadi
Sistēmas izstrādes projekta darba apjoms: Kopā 2000 cilvēkdienas.
Sistēmā izmantotās datu bāzes nosaukums: SQL serveris.
Sistēmas arhitektūra: Projekts realizēts uz SOA arhitektūras principiem. Ir izmantotas MS SQL server 2005, MS BizTalk server 2006, IIS server 6.
Sistēmā realizētā informācijas apmaiņa ar citām sistēmām, izmantojot WEB servisus: Sistēmā realizēts tiešsaistes elektronisks pakalpojums, kas autentificētai personai nodrošina datu apskati par personām, kuras reģistrējušas dzīvesvietu „manā" īpašumā (4. Elektronizācijas līmenis). Pakalpojuma izpildē ir nodrošināta IS integrācija ar šādām ārējām sistēmām:
•         Latvijas Pasta izsniegtais drošais e-paraksts;
•         Portāls www.latvija.lv:
•         Valsts vienotā datorizētā Zemesgrāmata;
•         Valsts zemes dienesta Kadastra reģistrs;
•         Valsts zemes dienesta Adrešu reģistrs;
•         PMLP Iedzīvotāju reģistrs.
Sistēma papildu nodrošina visu šobrīd e-pakalpojumos izpildāmo Web servisu reģistrāciju, izmitināšanu un izpildi.
Saistīto sistēmu (informācijas avotu) tehnoloģiskā platforma: Oracle, Microsoft u.c.
Sistēmā realizētās datu apmaiņas apjoms (dienā/mēnesī): 100 000 transakciju dienā1.
Realizētie elektroniskie pakalpojumi: "Manā īpašumā deklarētās personas" (EP00, 4. Elektronizācijas līmenis).
Izmantotie WEB servisi: Web servisi tiek izmantoti tiešsaistes integrācijas procesu
izmantošanai elektroniskajos pakalpojumos. IS servisi un attiecīgas XML shēmas apskatei pieejamas tīmeklī https://ivis.eps.gov.lv.  
Visi Web servisi, kas reģistrēti VISS IS тservisu katalogā: https://ivis.eDs.gov.lv/BPAK/ISSK.WebSite/vl-7/Default.aspx.
Izmantotie identifikācijas un autentifikācijas rīki: IVIS Lietotāju un lietotāju grupas pārvaldības moduļa (LLGPM), E-paraksta, SEB, Swedbank, Latvijas Krājbankas, Citadele internetbankas un Mobilai ID identifikācija un autentifikācija.
Izstrādātāja (uzturētāja) projekta vadītājs: Projekta vadītājs no ģenerāluzņēmēja: Aivars Rožkalns
Pasūtītāja atsauksme par projekta realizāciju: SIA „0lmps" izpildīja līgumsaistības atbilstoši līgumā izvirzītajām prasībām.
 
Direktors:                              M.Krastiņš

1 Dati apkopoti par 2010 gadu.