Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Solution Provider Program
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
AAS Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания
2012 gads

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«УСТЬ-ЛУЖСКАЯ
ПРОЕКТНО-ИНЖИНИРИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ»
197342,
Россия, г. Санкт-Петербург
ул. Сердобольская, д. 64,лит.К,пом.11Н
тел.: (812) 325-2550,
Факс:(812)325-2551
 
 
Atsauksme par sadarbību ar SIA „Olimps”
 
Rīgas SIA „Olimps” pierādījusi sevi kā organizācija, kura spēj profesionāli un precīzi izpildīt darbus savu līgumsaistību ietvaros. Laika posmā no 2010. gada septembra līdz 2011. gada novembrim kompānija „Olimps” ir izpildījusi darbu kompleksu, kas nodrošināja sekojošu būvniecības projekta „BTS. Rezervuāru parks "Ust-Luga”” sadaļu izpildi:
1. Automatizācija, t.sk. tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmās, automātiskās ugunsdzēsības sistēmas, lokālā dispečeru punkta automatizācijas sistēmas piegāde, dispečeru kontroles un vadības sistēmas uzlabošana;
2. Elektriskie tīkli, elektriskais apgaismojums, zibensaizsardzība un zemējums, spēka iekārtas, elektroapgāde, elektriskā apkures sistēma;
3. Ugunsdrošības signalizācija, ugunsgrēka izziņošanas sistēma;
4. Sakaru sistēmas un tīkli
5. Automatizētā elektroenerģijas tehniskās uzskaites sistēma  ar energosaimniecības vadības elementiem;
6. Automatizētā elektroenerģijas komercuzskaites informācijas un mērīšanas sistēma;
Tika izpildīti šādi darbi:
  · izstrādāta programmatūra – sadaļām 1,3,5,6;
  · montāžas darbi  - visām sadaļām;
  · pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi - visām sadaļām;
  · iekārtu un materiālu piegāde  - visām sadaļām;
  · sistēmu ievade ekspluatācijā - visām sadaļām;
  · garantijas pavadījums - visām sadaļām.
 
Darbi tika izpildīti kvalitatīvi, līgumā noteiktajā termiņā un pilnā apjomā. Viss iepriekš minētais ļauj mums uzskatīt Rīgas SIA „Olimps” par uzticamu un atbildīgu partneri, kurā strādā augsta līmeņa profesionāļi, kas izcili pārzina savu darbu.
 
 
 
Ģenerāldirektors                                                                                   A.M. Zareckis