Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Projektēšana 
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Conti Chemical Company Sia.
2012 gads

Zied leju iela 6. Mārupe, Rīgas raj. LV-2167. Latvija
• Talr.: (+371)6789 3960
• Fates: {+371)6789 3961
• E-mail: ccc@conti.lv
• wwwconti-chemical.lv
 
 
SIA “CONTI CHEMICAL COMPANY”
Atsauksme par SIA “Olimps” izpildītajiem darbiem
Mūsu uzņēmumam ir ilglaicīga sadarbības pieredze ar SIA „Olimps” (Rīga, Latvija). Laika posmā no 2011.g. tika izpildīti šādi darbi objektā Batumi Naftas Terminālis:

  1. Darba projekta „Naftas tvaiku smakas slāpēšanas iekārta Kaprešumi iecirknī” izstrāde. Projektēšanas darbu organizēšana un vadība.
  2. Tehniskais projekts „Sistēma naftas tvaiku (abgāžu), kas rodas iepildot naftu tankkuģos bez pietauvošanās un piestātnē Nr.1, novadīšanai no tankkuģiem un to attīrīšanai no merkaptāniem un sērūdeņraža”. Projektēšanas darbu organizēšana un vadība.
  3. Darba projekta "Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma Apvienotajā iecirknī" izstrāde. Projektēšanas darbu organizēšana un vadība.
  4. Darba projekta „Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma Holodnaja Sloboda iecirknī” izstrāde. Projektēšanas darbu organizēšana un vadība.
  5. Darba projekta „Rūpniecības un lietus noteču attīrīšanas sistēma Kaprešumi iecirknī” izstrāde. Projektēšanas darbu organizēšana un vadība.
  6. Darba projekta „Naftas tvaiku rekuperācijas iekārta Naftasbāzes iecirknī” izstrāde. Projektēšanas darbu organizēšana un vadība.
SIA „Olimps” izpildītajiem darbiem raksturīga augsta kvalitāte, novatorisms un augsti tehnoloģisku risinājumu pielietojums. Tāpat gribam izcelt SIA „Olimps” speciālistu spēju ātri un operatīvi risināt darbu realizācijas gaitā radušos jautājumus. Svarīgs mūsu sadarbību veicinošs faktors ir fakts, ka SIA „Olimps” darbinieki labi orientējas spēkā esošajās normās un standartos un piedāvā tādus projektēšanas risinājumus, kas ir draudzīgi videi un atbilst visiem darba aizsardzības noteikumiem.
 
Arkādijs Kogans
Valdes loceklis                                                   paraksts / zīmogs