Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Izgudrojuma patents!
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
Latvijas Gāze A/S
2012 gads

Akciju Sabiedrība
LATVIJAS GAZE                                                
Vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642
Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009
Tālr.67 369 132; 67 375 414
Fakss 67 517 340
e-pasts info@lg.lv
ww.lg.lv
IBAN LV38 PARX000004461018
A/S „Citadele banka”
SWIFT PARXLV22
 
                  
Rīga
Uz  05/04/2012    Nr01-7-2/1161
 
                                                                  ATSAUKSME
 
Laika periodā no 2010. gada sākuma līdz 2011.gada beigām inženierpakalpojumu un projektēšanas SIA „Olimps" pēc akciju sabiedrības „Latvijas Gāze" pasūtījuma ir realizējusi šādus projektus:
1. Maģistrālā gāzesvada Rīga - Paņeveža zemūdens pārejas pāri Daugavas ūdenskrātuvei kapitālais remonts. Tehniskā projekta izstrāde, būvniecības darbu autoruzraudzība.
2. Inčukalna PGK kompresoru stacijas Nr.l (KS-1) rekonstrukcija. Gāzes sausināšanas mezgla izbūve. Tehniskā projekta izstrāde, būvniecības darbu autoruzraudzība.
3. Plūsmas regulatora uzstādīšana un pieslēgšanas krānu nomaiņa gāzes mērīšanas stacijā „Korneti". Tehniskā projekta izstrāde.
4. Inčukalna PGK gāzes uzskaites sistēmas rekonstrukcija. Programmnodrošinājuma izstrāde.
5. Pārvades gāzesvada-atzara uz GRS Rīga-1 kapitālais remonts. Tehniskā projekta izstrāde.
Uzņēmuma izpildītajiem darbiem ir raksturīgs augstais profesionālais līmenis un pilnīga atbilstība Latvijas Republikas likumdošanas normām. Projektos izmantotie tehniskie risinājumi realizēti izmantojot mūsdienīgas iekārtas un pilnībā atbilst gāzes transportēšanas un glabāšanas drošības prasībām.
SIA „Olimps" darbinieki ir pierādījuši sevi kā kompetenti un zinoši speciālisti.

 
 
Komercpilnvarnieks
Valdes loceklis
G.Freibergs