Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Izgudrojuma patents!
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 12.03.2018
AB Klaipėdos Nafta
2016 gads

Buriu 19, P.O.Box 81
LT-91003 Klaipeda
Lietuvas Republika
Fax: +370 (46) 311399
Email: info(at)oil.lt
 
2015.gada. 9.novembrī                                                     2015-11-16 Nr.(4.6) A6-403
 
 
Atsauksme par sadarbību ar SIA “Olimps”
 
 
SIA “Olimps”, piedaloties AB Klaipėdos Nafta šķidrinātās dabīgās gāzes termināla ostas infrastruktūras (piestātne) ar suprastruktūru (iekārtas) projektā kā ģenerālā darbuzņēmēja
AS "BMGS" apakšuzņēmējs, ir pierādījusi sevi kā uzticams un profesionāls partneris, operatīvi un kvalitatīvi izpildot projekta darbus.
SIA “Olimps” projekta ietvaros ir izpildījusi šādus galvenos darbus:
1.   Hidrotehnisko, konstrukciju, tehnoloģisko, elektroapgādes un zemsprieguma tīklu un objektu skiču projekts, tai skaitā divas projekta stadijas, projekta dokumentācijas ekspertīzes valsts instancēs un verifikāciju (ABS Consulting Company);
2.              Ēku un konstrukciju būvniecība;
3.              Piestātnes iekārtu un tīklu iepirkšana, izbūve un uzstādīšana;
4.              Iekārtu un intelektuālo sistēmu ievade ekspluatācijā.
Piestātne ir paredzēta peldošās (170 000 m3 tilpums, 128 000 t ūdensizspaids) šķidrās gāzes uzkrāšanas un regazifikācijas iekārtas (FSRU) pietauvošanai un apkalpošanai un sastāv no 6 pietauvošanas līniju platformām un 3 pietauvošanas tumbu platformām (144 m2 katra), kā arī tehnoloģiskās (720 m2) un apkalpes (836 m2) platformām.
Ekspluatācijā ieviesto sistēmu galvenie tehniskie parametri:

  Divas augstspiediena saspiestās dabasgāzes izkraušanas spiedcaurules
  (460'000 Nm3/h, 60 bar katra);
   Integrēta tauvošanas monitoringa sistēma, meteoroloģiska stacija;
  • Trapu sistēma ar integrētu 24.5 m ugunsdzēšanas torni;
  • Divi konsolceltņi (2.5 t) un viens sijceltnis (5 t) tehnoloģiskajām un apkalpes vajadzībām.
  • Ūdens ugunsdzēšanas sistēma (divi 1 500 m3/h  20,6 bar sūkņu komplekti) – ūdens aizskars, 2 tālvadības lafetstobri, 4 rokas vadības lafetstobri,  dzesēšanas sistēmas, cauruļvadi, putu ģenerēšanas sistēma;
  • Gāzes ugunsdzēšanas sistēma FM-200 (apt. 5000 m3 platībai);
  • Dīzeļģeneratoru (250 un 340 kVA) sistēma;
  • kā arī elektrisko tīklu, KMI, vājstrāvas tīklu, optisko un elektroapgādes tīklu,videonovērošanas un piekļuves kontroles sistēmu, ugunsgrēka un piegāzētības atklāšanas, apkures, ventilācijas, gaisa kondicionēšanas un citu sistēmu un iekārtu ierīkošana.
Ar šo izsakām mūsu atzinību par sadarbību, esam pārliecināti par mūsu uzņēmumu partnerattiecību turpināšanos.
 
Ar cieņu,
/paraksts/
Mantas Bartuška
AB Klaipedos Nafta pārstāvis