Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Ilgtspējas indeksa bronzas medaļa
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
AS Severstal Resurs "Kareļskij Okatiš"
 
2016 gads

Северсталь
АО «Карельский окатыш»
ш. Горняков,
284 Т: +7 (81459) 3 35 09
г. Костомукша
Ф: +7 (81459) 3 55 35
Республика Карелия
post @kostomuksha.ru
Россия, 186931
www.severstal.com

19.02.2016.
SIA “OLIMPS” vadībai
Atsauksme par sadarbību ar SIA “Olimps”
Ar šo apliecinām, ka SIA “Olimps” laika periodā no 2012.gada līdz 2015.gadam uzņēmumā AS “Карельский Окатыш” ir veikusi sekojošus darbus:
1)      2014.g. marts – 2015.g. decembris. Projektēšanas un darba dokumentācijas izstrāde ražošanas atlikumu pulpas sabiezināšanas iekārtas būvniecībai AS “Карельский Окатыш” ar kopējo ražību 830 t (ciets produkts)/h, t.sk. sekojošas ēkas un būves ar apbūves platību virs 1500 m2:
·         apvienotā cirkulārā ūdens sūkņu stacijas un servisa apkopes ēka, kas ietver sabiezinātās pulpas sūkņu telpu un citu inženiersistēmu telpas;
·         divi radiālie sabiezinātāji, ar diametru 36.5 m katrs, ar tehnoloģisko telpu, kas izvietota zem katra sabiezinātāja.
Tāpat šī objekta darbi ietver arī TPAVS darba un projektēšanas dokumentācijas izstrādi. Tika veikta TPAVS piegāde un veikti TPAVS palaišanas un iestatīšanas darbi.
Izpildīto darbu apjomos ietilpa arī objekta būvniecības autoruzraudzība.
2)             2014.g. jūnijs - 2014.g. oktobris. Projektēšanas un darba dokumentācijas izstrādes darbi objektam - AS “Карельский Окатыш” bāzes degvielu un eļļu noliktavas rezervuāru sildīšanas sistēmas, kurā izmantota termālā eļļa, tehniskā modernizācija.
3)             2012.g. marts - 2012.g. jūlijs. AS “Карельский Окатыш” degvielu un eļļu noliktavas rekonstrukcijas projektēšanas un darba dokumentācijas izstrāde ar mērķi palielināt dīzeļdegvielas glabāšanas apjomu.
4)             2012.g. marts - 2012.g. jūlijs. Degvielu un eļļu noliktavas dīzeļdegvielas sūkņu stacijas sūkņu iekārtu nomaiņas darba dokumentācijas izstrāde.
5)             2011.g. maijs - 2012.g. oktobris. AS “Карельский Окатыш” katlu mājas būvniecības/rekonstrukcijas lietderīguma tehniski ekonomiskajam pamatojumam nepieciešamo pirmsprojektēšanas darbu veikšana (pāraprīkojot katlu mājas ūdens sildāmo daļu uz cieto kurināmo, uzstādot katlu mājā jaunu katlu ar jaudu 135 МW, kas cirkulējošajā verdošajā slānī sadedzina akmeņogles un/vai biomasu).
Darbu izpildes laikā SIA “Olimps” ir parādījusi sevi kā drošs un pieredzējis partneris, kas gatavs nākt pretī Pasūtītājam, māk operatīvi risināt radušos nestandarta uzdevumus vienlaikus ievērojot normatīvu prasības un nepieciešamos termiņus.
Visi iepriekš uzskaitītie darbi ir veikti pilnā apjomā, kvalitatīvi un noteiktajos termiņos.
Mēs esam apmierināti ar kopīgā darba rezultātu un pozitīvo pieredzi un esam gatavi turpināt sadarbību ar SIA “Olimps”, kā arī esam gatavi ieteikt SIA “Olimps” kā augsti kvalificētu projektēšanas un inženierpakalpojumu kompāniju, kas spēj īstenot tai izvirzītos uzdevumus.
 
Ar cieņu,
AS “Карельский Окатыш”
Vecākais projektu menedžeris           А.N.Vorobjovs