Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
ES fondi
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 12.03.2018

AS LATVIJAS GĀZE
2017 gads

AS LATVIJAS GĀZE Vienotais reģistrācijas Nr. 40003000642 Vagonu iela 20, Rīga, LV-1009 tālr. 67 369 132, 67 375 414, fakss 67 517 340 e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv

SIA "OLIMPS"

Turaidas iela 10 B, Rīga, LV-1039, Latvija IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8 AS "Citadele banka", SWIFT PARXLV22>

ATSAUKSME Ar šo apliecinu, ka SIA "OLIMPS" kā galvenais uzņēmējs izpildīja darbus sekojošiem projektiem: 1. Būvprojekta minimālā apjoma un Būvprojekta izstrāde un saskaņošana projektam "Inčukalna pazemes gāzes krātuves gāzes savākšanas punkta Nr.2 rekonstrukcija"; 2. Projektēšanas un būvniecības darbu izpilde projektam "Gāzes reducēšanas mezgla (GRM) lecava-Liepāja, gāzes reducēšanas stacijas (GRS) Ogre, gāzes reducēšanas stacijas (GRS) Valmiera-1, gāzes reducēšanas stacijas (GRS) Rīga-1, gāzes reducēšanas stacijas (GRS) Ziemeļi un gāzes reducēšanas stacijas (GRS) Cēsis konteinera tipa gāzes kvalitātes mērīšanas punktu (GKP) ar gāzes hromatogrāfu, O2 noteikšanas iekārtu un gāzes mitruma noteikšanas iekārtu piegāde, montāža, palaišana, regulēšana, kalibrēšana un nodošana komerciālajā ekspluatācijā"; 3. Gāzes mērīšanas stacijas Korneti mērīšanas mezgla mērīšanas līniju tehniski-ekonomiskā pamatojuma izstrāde. Augstāk minētie darbi tika izpildīti profesionāli, līgumā noteiktajos termiņos un labā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Ar cieņu, Komercpilnvarnieks Valdes loceklis G. Freibergs