Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Par uzņēmumu
Izgudrojuma patents!
Klientu atsauksmes
Atjaunots: 08.09.2018
LatRosTrans SIA
2002 gads

Ekspertu slēdziens par veikto SIA “LatRosTrans” naftas pārsūknēšanas stacijas “Džūkste”  elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbu atbilstību SIA “Olimps” izstrādātajam projektam
 
Pamatojoties uz SIA “LatRosTrans” uzaicinājumu,  tika veikts SIA “LatRosTrans” naftas produktu pārsūknēšanas stacijas “Džūkste” rekonstruētās elektroapgādes sistēmas ekspertu novērtējums, kuru veica:
 
VAS “Latvenergo” Augstspriegumu tīklu tehniskā direktora vietnieks J. Lenšs
VAS “Latvenergo” Dienvidu elektrisko tīklu tehniskais direktors A. Lūsis
Tehniskais konsultants М. Vonsovičs
 
Ekspertu vērtējuma rezultāti  un slēdziens ir sekojoši:
 
1. Projekta izstrāde.
 
1.1. Par pamatu SIA “LatRosTrans” naftas produktu pārsūknēšanas stacijas “Skrudaliena” elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas projekta izstrādei tika ņemta “SIA “LatRosTrans” elektroapgādes objektu kompleksā analīze”. Analīzi 1997.gadā veica PVAS   “Latvenergo” inspekcijas vadītājs M. Vonsovičs.
1.2. Projektu izstrādāja SIA “Olimps” saskaņā ar SIA “LatRosTrans” tehniskajā padomē izskatīto un  tehniskā direktora N. Ščepilova apstiprināto tehnisko uzdevumu.
1.3. Projektā doti  6 kV slēgtās sadales iekārtas risinājumi un 0,4 kV elektroapgādes sistēmas rekonstrukcijas risinājumi.
1.4. Saskaņā ar SIA “LatRosTrans” pasūtījumu 94 (53-2000), projektēšanas birojs “Kārlis”  veica SIA “Olimps”  izstrādāta projekta izvērtējumu.
 
Izvērtējuma trešā nodaļa attiecas uz NPS “Džūkste” slēgtās sadales iekārtas rekonstrukciju. 
 
2. Būvmontāžas darbu izpilde.
 
2.1. Ņemot vērā, ka rekonstrukcijas laikā nebija pieļaujama NPS “Džūkste” darbu apturēšana, darbi tika veikti saskaņā ar speciāli izstrādāto  "SIA “LatRosTrans” NPS “Džūkste” elektroapgādes rekonstrukcijas darbu organizācijas projektu".
2.2. Būvmontāžas darbus veica SIA “Olimps” saskaņā ar līgumu Nr. LRT – 135/2000 ar SIA “LatRosTrans”. Darbu izpildei tika piesaistītas arī apakšuzņēmēju organizācijas.
2.3.  No būvmontāžas darbu sākuma SIA “LatRosTrans” darbojās tehniskā uzraudzība, kas kontrolēja darbu izpildes atbilstību projektam un darbu kvalitāti.
2.4. Pabeidzot elektroiekārtu montāžas darbus, tika veiktas arī nepieciešamās profilaktiskās pārbaudes (pārbaude ar paaugstinātu spriegumu, izolācijas pretestības mērījumi u.c.). Īpaša uzmanība tika pievērsta visu elementu pārbaudei, kas saistīti ar VAS  “Latvenergo” patērētās elektroenerģijas uzskaiti.
2.5. 6 kV slēgtās sadales iekārtas un 0,4 kV elektroapgādes sistēmas pieņemšanai pēc tās rekonstrukcijas ar SIA “LatRosTrans” pavēli tika izveidota darba komisija.
 
3. Ekspertu slēdziens   
 
3.1. Projektā pieņemtie risinājumi tika salīdzināti ar faktiski veiktajiem darbiem.
3.2. Projekta salīdzināšanas ar faktiski veiktajiem darbiem procesā eksperti konstatēja, ka NPS “Džūkste” 6 kV slēgtās sadales iekārtas un 0,4 kV elektroapgādes sistēmas rekonstrukcija atbilst projektam.
3.3 Darbu kvalitāte ir priekšzīmīga.
3.4. Realizētais NPS “Džūkste” elektroapgādes rekonstrukcijas projekts atbilst maģistrālo naftas un naftas produktu vadu ekspluatācijas drošības prasībām un 6 kV slēgtās sadales iekārtas var tikt pieslēgts VAS “Latvenergo”  elektrotīkliem. 
 
Augstspriegumu tīklu tehniskā direktora vietnieks J.Lenšs
Dienvidu elektrisko tīklu tehniskais direktors А.Lūsis
Tehniskais konsultants М.Vonsovičs