Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Jaunumi
Būvniecība un ģenerāluzņēmējdarbība
Ustjlugas ostā testa režīmā ir notikusi pirmās naftas kravas partijas pārkraušana BCS-2 projekta ietvaros.
Nopublicēts: 21.03.2012

Laika posmā no 2010.g. septembra līdz 2011.g. novembrim SIA „Olimps” ir izpildījusi darbu kompleksu objekta „BCS-2. Naftas produktu uzglabāšanas bāze Ustjluga”

Laika posmā no 2010.g. septembra līdz 2011.g. novembrim SIA „Olimps” ir izpildījusi darbu kompleksu objekta „BCS-2. Naftas produktu uzglabāšanas bāze Ustjluga” izbūves ietvaros, nodrošinot attiecīgo iekārtu un sistēmu gatavību ekspluatācijai :
• automatizācija, t.sk. tehnoloģisko procesu automātiskās vadības sistēmas (TP AVS) piegāde, automātiskās ugunsdzēšanas sistēmas piegāde, vietējā dispečeru punkta automatizācijas sistēmas piegāde, dispečeru kontroles un vadības sistēmas risinājumu koriģēšana.
• elektriskie tīkli, elektroapgaismojums, zibensaizsardzība un zemējums, spēka elektroiekārtas, elektroapgāde, elektroapsildes sistēmas;
• ugunsgrēka signalizācija, ugunsgrēka izziņošanas sistēma;
• sakaru sistēmas un tīkli;
• automatizētā elektroenerģijas tehniskās uzskaites sistēma ar energosaimniecības vadības elementiem;
 • automātiskā elektroenerģijas komercuzskaites sistēma
Visi darbi tika izpildīti labā kvalitātē, pilnā apjomā un līgumā noteiktajā laikā.