Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Jaunumi
Būvniecība un ģenerāluzņēmējdarbība
Ieskats SIA “Olimps” un AAS “Rosneft” sadarbības vēsturē .
Nopublicēts: 23.11.2012

SIA „Olimps” projektu direktora Oļega Volodina intervija .

Firmas “Olimps” projektu direktora Oļega Volodina intervija SIA „Olimps” informācijas un servisa nodaļai.
IuS: Labdien! Lūdzu, pastāstiet mums vairāk par firmas „Olimps” un kompānijas „Rosneft” sadarbības vēsturi.
Oļegs Volodins: Labdien! Mūsu sadarbība sākās uzņēmuma RN-Tuapsenefteprodukt starta projekta ” TP AVS sistēmas attīstības koncepcijas izstrādāšana” ietvaros. Pirmais reālais projekts bija estakādes Nr.3 ar sūkņu telpu Nr.1 automatizētas vadības sistēmas ieviešana. Tās bija uzņēmuma pirmais rekonstruējamais objekts. Varam teikt, ka šajā projektā notika mūsu kompāniju „iepazīšanās”. Projektā bija iesaistīta tikai viena no mūsu firmas daļām – TP AVS nodaļa. Projekta „Mazuta iekraušanas tehnoloģija” realizācija kļuva par mūsu sadarbības nākamu ļoti nozīmīgu etapu. Šis projekts jau pieprasīja visa firmas potenciāla piesaistīšanu un visu nodaļu darbu maksimālajā līmenī, kā darbu izpildīšanas kvalitātes tā arī termiņu ziņā. Projekta realizācijā bija izmantoti jaunākie tehnoloģiskie risinājumi- no paša pirmā soļa ( projektēšana), līdz pēdējam etapam- objekta (ieskaitot tehnoloģiju) palaišanas un iestādīšanas darbiem.
IuS: Cik ilga jau ir šī sadarbība?
O_V: Tā sākās 2005.gadā un ilgst līdz šim brīdim.
IS: Cik daudz projektu bija realizēti kopš sadarbības sākuma?
O_V: Mēs strādājām kopā jau 7 gadus un šajā laikā paspējām realizēt lielu projektu skaitu, dažādos virzienos: tehnoloģijas, elektroapgādes risinājumu izstrādāšana, tehnoloģisko procesu automatizēšanas projekti. Realizētu projektu skaits ir mērojams ar trīsciparu skaitli. Turklāt, vismaz trešdaļa ir pieskatāma lielajiem projektiem.
IuS: Runājot konkrēti par 2012. gadu? Tas arī bija saspringts?
O_V: Šīs gads bija ļoti auglīgs. Mēs strādājam kopā 37. objektos, kas ietver tikai projektēšanu, bet arī TP AVS un kompleksveida iestatīšanu. Varu izcelt dziļūdens piestātnes 1A ievadīšanu ekspluatācijā 2012. gadā, Naftas tehnoloģijas projekta realizāciju, uzņēmuma attīrīšanas iekārtu projektēšanu, piestātnes Nr.3 un Nr.6 modernizāciju, tehnoloģisko cauruļvadu rekonstrukciju uz naftas piestātnes pilno attīstību, ugunsdzēsības stacijas un AUS modernizāciju..
IuS: Ko parasti ietver projekta realizācija?
O_V: Faktiski katrs projekts ir individuāls. Projekta realizācija tiek uzsākta uz pasūtītāja tehniskā uzdevuma un normatīvi-tehniskas dokumentācijas pamata. Attiecīgi, projekts var ietvert dažādas stadijas un sadaļas. Runājot par tipveida projektu, tā realizācija sastāv no visiem projektēšanas sadaļām ( tehnoloģiskā daļa, arhitektūras-būvniecības daļa, elektrotehniska daļa, tehnoloģisko procesu automatizācija), autoruzraudzības, automatizēto vadības sistēmas projektēšanas, lietojumprogrammas izstrādes, palaišanas un iestādīšanas darbiem (tajā skaitā kompleksveida palaišanas -iestādīšanas darbiem), objekta nodošanas izmēģinājuma ekspluatācijā un pēc tam arī rūpnieciskā ekspluatācijā.
IuS: Vai jums ir plāni turpmākai sadarbībai?
O_V: Mēs ceram, ka mūsu sadarbība ir sasniegusi partnerattiecību stadiju. Mēs ne tikai īstenojam mūsu pasūtītāja uzdevumus, bet arī cieši sadarbojamies uzņēmuma ilglaicīgas attīstības jomā. Par tādu sadarbības piemēru var uzskatīt mūsu piedalīšanās perspektīvajā projektā „Rezervuāra parka paplašināšanas projektēšanas 3. posms ”