Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Darbi
Izgudrojuma patents!
SIA “Rīgas Brīvostas pārvalde”
Nopublicēts: 29.07.2008

Tehniski – ekonomiskais pamatojums, RO-Pax un kruīzu kuģu termināļu skiču projekts

Galvenie projekta risinājumi:
Projekts paredz esošo ogļu terminālu rekonstrukciju, pārveidojot tos par RoPax un kruīzu kuģu termināļiem. SIA “Olimps” veic darbus,
strādājot konsorcijā ar vācu firmām Inros lackner AG un HPC. SIA “Olimps” nodrošina termināla pieslēgšanas pie ārējiem, t.sk. ceļu,
tīkliem projektēšanas risinājumus. SIA „Olimps” nodrošina ekoloģijas sadaļas izstrādi, pārbauda projektēšanas risinājumu atbilstību
Latvijas Republikas likumdošanai.
 
Galvenie speciālisti/darbu vadītāji:
Projekta vadītājs – Andrejs Žigalovs