Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Darbi
Būvniecība un ģenerāluzņēmējdarbība
HT SIA „PH “Туапсе-Нефтепродукт”
Nopublicēts: 18.07.2014

Objekta „Labā krasta attīrīšanas ietaises. III palaides komplekss” pirmsekspluatācijas iestatīšanas darbi