Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Darbi
Būvniecība un ģenerāluzņēmējdarbība
SIA “Ventspils nafta” termināls
Nopublicēts: 06.04.2020

Būvprojekta “SIA ""Ventspils nafta" termināls" cauruļvads naftas produktu tvaiku padošanai no dzelzceļa vagoncisternu estakādes Nr.3., Talsu ielā 75, Ventspils” autoru uzraudzības darbi