Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Pakalpojumi
Izgudrojuma patents!
Pasūtītāja personāla apmācība

Brīdī, kad objekts tiek nodots Pasūtītājam, firmas “Olimps” līgumsaistības vēl nav pilnībā izpildītas. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu tikai tad, kad Pasūtītāja personāls, kurš turpmāk ekspluatēs uzstādītās sistēmas un iekārtas, izies tam atbilstošu apmācību firmas “Olimps” speciālistu vadībā, t.i. to cilvēku vadībā, kuri izstrādājuši, piegādājuši, uzstādījuši, īstenojuši objekta iestatīšanu un nodošanu ekspluatācijā.
 
Beidzot mācību kursu, pasūtītāja personālam tiek izsniegts firmas “Olimps” sertifikāts, kurā norādīts klausītāja amats un darba vieta, mācību tēma un stundu skaits.