Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Pakalpojumi
Jauna TP AVS tehnoloģija!
Konsultācijas un objektu pavadījums

Balstoties uz Pasūtītāja izvirzītajiem uzdevumiem un vēlmēm firmas speciālisti sniedz konsultācijas visos inženiertehniskajos un ekonomiskajos jautājumos, kas saistīti ne tikai ar topošā objekta projektēšanu un celtniecību, bet arī ar tā turpmāko ekspluatāciju. Firmas “Olimps” profesionālā komanda ļaus Pasūtītājam iegūt visu nepieciešamo informāciju operatīvu un optimālu lēmumu pieņemšanai.
 
Pirms jebkura rekonstrukcijas vai modernizācijas projekta uzsākšanas,  jāveic esošā objekta detalizēta apsekošana un tehniskā stāvokļa analīze. Vienojoties ar Pasūtītāju mūsu speciālisti veiks esošo tehnoloģisko procesu un iekārtu, ēku un būvju, automatizētās vadības, ugunsdzēsības, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apsekošanu uz vietas objektā. Saskaņā ar apsekošanas rezultātiem firmas “Olimps” speciālisti sastādīs projektēšanas tehnisko uzdevumu, kā arī nepieciešamības gadījumā palīdzēs Pasūtītājam konkursa dokumentācijas sagatavošanas procesā.