Sākumlapa
Intranets
Jaunumi Par uzņēmumu Pakalpojumi Darbi
Sākumlapa olimps@olimps.lv Lapas karte
Pakalpojumi
Solution Provider Program
Unificēts programm-tehniskais komplekss naftas un naftas produktu rezervuāru parku tehnoloģisko procesu automatizācijai

Programm-tehniskais komplekss “Unipark” - jauns integrēts risinājums mazo un vidējo naftas un naftas produktu rezervuāru parku tehnoloģisko procesu automatizācijai.
 
Šodien lielākā daļa lielās ražotnes naftas un naftas produktu glabāšanas, pārkraušanas un sadales jomā sākušas ieviest vai jau ir ieviesušas integrētas tehnoloģisko procesu automatizētās vadības sistēmas un materiālās uzskaites sistēmas. Savukārt mazos un vidējos uzņēmumos automatizācijas sistēmu ieviešanu kavē augstas inžinierpakalpojumu izmaksas, kā arī šo vadības sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas izmaksas.
 
Inženierpakalpojumu firmai “Olimps” ir 15 gadu pieredze tehnoloģisko procesu automatizēto vadības sistēmu izveidē naftas un naftas produktu transportēšanas un pārkraušanas objektiem. Firma ir attīstījusies un uzkrājusi pieredzi, galvenokārt pateicoties lielo pasūtījumu izpildei. Saprotot, ka nelielām un vidējām naftas bāzēm arī ir vajadzība pēc ražotnes automatizācijas, mēs izstrādājām īpašus tehnoloģiskos blokus, vadības algoritmus un tehniskos risinājumus, kas dod iespēju sasniegt augstu efektivitāti par pieņemamām automatizācijas sistēmas izmaksām. Programm-tehnisko līdzekļu komplekss “Unipark” ir izveidots tieši no šādu bloku, algoritmu un risinājumu kopuma.
 
Komplekss “Unipark” tika iecerēts un realizēts kā elastīga, unificēta, brīvi uzbūvējama moduļu vadības sistēma naftas un naftas produktu glabāšanas, sadales un pārkraušanas rezervuāru parkiem.
 
Komplekss “Unipark” atšķiras ar to, ka tas ir komplekss tehnoloģisko procesu un operatīvas preču plūsmas vadības, kontroles un uzskaites uzdevumu risinājums.
 
Kompleksu pieeju automatizācijas uzdevumu risināšanai veido pilns projekta sastāvdaļu salikums – sistēmas izstrādes pakalpojumi, iekārtu komplektācija un servisa apkope.
 
Programm-tehniskais komplekss “Unipark” ietver:
”Unipark Maksi” – pilna mēroga unificēta programm-tehniska tehnoloģisko procesu vadības automatizācijas sistēma, kas paredzēta ieviešanai jau esošos un būvniecības stadijā esošos rezervuāru parkos ar augstu naftas un naftas produktu pārkraušanas intensitāti.
 
”Unipark Mini” – unificēta moduļu programmu vadības sistēma, kas paredzēta operatoru un dispečeru operatīvu uzdevumu plānošanai un risināšanai, tehnoloģisko procesu organizēšanai un kontrolei, kā arī pielietošanai darbojošās naftas bāzēs, kur automatizēto sistēmu ieviešana apjomīgu tehnoloģisko procesu vadībai, naftas un naftas produktu pārkraušanas intensitātes un daudzuma dēļ, ir ekonomiski nelietderīga.
 
”Unipark IC” (IC – operatīvā uzskaite) – unificēta programmu sistēma preču plūsmas operatīvai vadībai un uzskaitei naftas bāzēs. Sistēma paredzēta brīvai integrēšanai kā “Unipark Maksi”, tā arī “Unipark Mini” vienotā tehniskā bāzē.
 
Katra no kompleksa “Unipark” sistēmām ir pabeigts lietojumprodukts un to var pielietot patstāvīgi.
 
Kompleksa “Unipark” lietotāji ir: uzņēmuma vadība, rezervuāru parka vadība, dispečeri, operatori un laboratorijas darbinieki saskaņā ar uzņēmuma struktūru un piešķirtajiem piekļuves līmeņiem.
 
“Unipark Maksi” īss raksturojums.
Pateicoties kam “Unipark Maksi” dod iespēju iegūt augstas efektivitātes un ekonomiski izdevīgus risinājumus automatizētās vadības sistēmas izstrādes, ieviešanas un ekspluatācijas laikā?
 
Apskatīsim individuālas tehnoloģisko procesu vadības automatizētās sistēmas galvenos izveides posmus un salīdzināsim tos ar analoģiskiem kompleksa “Unipark Maksi” izveides posmiem (Tabula Nr.1).
 
Tabula Nr.1.    TP AVS izveides galveno posmu salīdzinošā tabula.
 

Posmi
Individuāls projekts
Programm-tehniskais komplekss “Unipark”
1
Uzņēmuma apsekošana un automatizētās vadības sistēmas koncepcijas izveide
Daudzējādi aizvieto ar speciālas aptaujas lapas aizpildīšanu.
2
Projekta un tāmju dokumentācijas izstrāde 
Projekta un tāmju dokumentācijas izstrāde vienkāršojas pateicoties unificētiem tipveida risinājumiem
3
Programmnodrošinājuma izstrāde ņemot vērā tehnisko līdzekļu izvēli
Pateicoties tam, ka tiek izmantoti atkļūdoti programmu bloki, izdevumu struktūrā nav iekļauta programmnodrošinājuma izstrāde
4
Palaišanas un iestatīšanas darbi Pasūtītāja objektā kopā ar programmnodrošinājuma un tehnisko līdzekļu atkļūdošanu
Kardināli vienkāršojas un saīsinās, kā 3. posmā izklāstīto iemeslu sekas
5
Pasūtītāja personāla apmācība
Ātra, vienkārša un viegla pateicoties tam, ka tiek izmantota nostrādāta metode un naftas bāzes apmācību stenda-modelis
6
Sistēmas garantijas un pēcgarantijas pavadījums, kas saistīts ar izmēģinājuma ekspluatācijas laikā atklāto trūkumu korekciju
Tipveida, atkļūdotu programmu elementu un tehnisko līdzekļu izmantošana dod iespēju paaugstināt sistēmas drošumu un līdz minimumam samazināt laika un līdzekļu ieguldījumu tehniskajam pavadījumam
 
 
Īpaša uzmanība “Unipark Maksi” izstrādes procesā tika pievērsta bāzes tehnisko un programmu līdzekļu izvēlei. Priekšroka tika dota pārbaudītai un drošai pasaules vadošo ražotāju mikroprocesoru tehnikai un programmlīdzekļiem.  “Unipark Maksi” uzbūvēts uz mikroprocesoru tehnikas “SIEMENS” un “Schneider Electric” bāzes, kā arī “WinCC”, “Factory Link” un “Intouch” operatoru vadības SCADA programmu paketēm. Izvēloties līdzekļus kompleksa “Unipark Maksi” realizācijai būtisks ir tas fakts, ka augstāk nosauktie programmu un tehniskie līdzekļi ir sertificēti un tiem ir sazarots reģionālo pārstāvniecību tīkls, ieskaitot tehniskās apkopes un garantijas apkopes dienestus.
 
Kompleksa “Unipark Maksi” priekšrocības izstrādes un ieviešanas stadijā.
 • Neierobežo Pasūtītāju izvēloties projektētāju un neierobežo lauka iekārtu izvēli, veicot esošā rezervuāru parka rekonstrukciju vai arī jauna rezervuāru parka būvniecību.
 • Ļauj integrēt vadības sistēmā esošās darbspējīgās lauka iekārtas (iespējama arī ieviešana bez rekonstrukcijas vai arī veicot minimālu rekonstrukciju).
 • Iespējama vadības sistēmas ieviešana pa posmiem, pakāpeniski pievienojot sistēmas vadības elementus un funkcionālās iespējas.
 • Saīsinās vadības sistēmas izstrādes un ieviešanas laiks.
 • Samazinās vadības sistēmas izmaksas.
 • Samazinās personāla apmācības laika izmaksas.
 
Kompleksa “Unipark Maksi” priekšrocības ekspluatācijas stadijā.
 
“Unipark Maksi” izpilda visas lielākajās naftas bāzes pieņemtās standarta automatizētās vadības sistēmas funkcijas:
 • Rezervuāru parka tehnoloģisko elementu stāvokļa vizualizācija un dinamiska attēlošana operatora vai dispečera darba stacijas ekrānā.
 • Tehnoloģisko procesu tālvadība no operatora vai dispečera automatizētās darba vietas.
 • Signalizēšana operatoram vai dispečeram par avārijas situācijām.
 • Tehnoloģisko un avārijas bloķējumu un aizsardzību automātiska izpilde.
 • Tehnoloģisko elementu, vadības objektu un mērīšanas līdzekļu tehniskā stāvokļa automatizēta diagnostika.
 • Tehnoloģiskā procesa parametru un notikumu vizuāla attēlošana, automātiska reģistrācija un glabāšana elektroniskajos žurnālos, grafikos, un arhīvos.
 • Naftas produktu virzības automatizēta operatīvā uzskaite un operatīvo preču bilanču sastādīšana.
 
Papildu priekšrocības.
 • Vadības sistēmas augsta drošuma pakāpe, jo tiek izmantoti pārbaudīti tehniskie līdzekļi un atkļūdoti programmu elementi.
 • Ražošanas procesa tehnoloģiskās un ekoloģiskās drošības paaugstināšana, pateicoties “cilvēciskā faktora” ietekmes pazemināšanai.
 • Iespēja ekonomēt darba algas fondu, pateicoties cilvēku darba automatizācijai.
 • Uzņēmuma vadības efektivitātes paaugstināšana, pateicoties saņemamās informācijas operativitātei un ticamībai:
             · par ražošanas un tehnoloģisko procesu stāvokli;
             · par preču plūsmu stāvokli.
 • Iespēja attālināti piekļūt vadības sistēmai, lai apskatītu un kontrolētu rezultātus un operatīvi saņemtu atskaitītes (saskaņā ar piešķirto piekļuves līmeni):
             · integrējot uzņēmuma vadības sistēmas korporatīvajā informācijas tīklā;
             · izmantojot pieslēgumu caur Internet tīklu.
 • Iespēja veikt vadības sistēmas iestatīšanu un adaptāciju, nepieciešamības gadījumā ieviest izmaiņas:
             · rezervuāru parka tehnoloģiskajā shēmā;
             · tehnoloģiskā procesa reglamentā;
             · tehnoloģisko elementu un KMA sastāvā (pievienošana un/vai nomaiņa).
 
“Unipark Mini” īss raksturojums.
 
Rezervuāru parka automatizācijas procesu var sākt ar programmu sistēmu “Unipark Mini”.
 
“Unipark Mini” sastāvā nav iekļauti programmējami loģiskie kontrolleri, vadības skapji, sakaru līnijas un tam nav vajadzīga rezervuāru parka rekonstrukcija, līdz ar to tas kļūst finansiāli pieejams jebkuram uzņēmumam. Lai izveidotu “Unipark Mini”, vajadzīga tikai esošā rezervuāru parka tehnoloģiskā shēma. Pateicoties vienkāršai un ērtai informācijas ievadīšanas un attēlošanas sistēmai, “Unipark Mini” ir lielisks operatora vai dispečera palīgs.
 
Sistēmas “Unipark Mini” pamatiespējas ļauj:
 
“Vizualizācijas modulis”
 • Izmatojot rezervuāru parka mnemoshēmu, uzstādīt tehnoloģiskos elementus un vizuāli attēlot to stāvokli operatora stacijas darba ekrānā;
 • Kontrolēt un operatīvi analizēt tehnoloģiskā procesa stāvokli, ieskaitot tā atsevišķus elementus un parametrus;
 • Reģistrēt veicamās tehnoloģiskās darbības elektroniskajos “Notikumu žurnālos”;
 • Reģistrēt tehnoloģiskā procesa parametru mērījumu un naftas produktu parametru kontroles mērījumu rezultātus.
“Kontroles, atgādināšanas, brīdināšanas – modulis”
 • Saņemt sistēmas atgādinājumus, uzvednes un brīdinājumus.
 “Uzdevumu modulis”
 • Formēt tehnoloģiskos uzdevumus ekspluatācijas personālam un kontrolēt to izpildi;
 • Reģistrēt tehnoloģiskos uzdevumus un to izpildi elektroniskajā “Uzdevumu žurnālā“;
 • Sniegt uzdevumus elektroniskā un izdrukātā veidā.
“Standarta atskaišu modulis”
 • Datorizēt dokumentu plūsmu.
 • Operatīvi formēt un sniegt atskaites informāciju tabulu un grafiku formā, kā elektroniskā tā arī izdrukātā veidā.
 • Uzglabāt atskaites ilgtermiņa arhīvos.
 “Operatīvās uzskaites modulis”
 • Īstenot preču plūsmu vadību un operatīvu uzskaiti.
 • Sniegt preču atskaites un preču bilances elektroniskā un izdrukātā veidā.
“Attālinātas apskates modulis”
 • Integrēt vadības sistēmu korporatīvajā uzņēmuma informācijas tīklā.
 • Nodrošināt attālinātas piekļuves iespēju vadības sistēmai, lai saskaņā ar uzņēmuma struktūrshēmu un piešķirto piekļuves līmeni varētu apskatīt notiekošos procesus, kontrolēt rezultātus un saņemt atskaites:
             · izmantojot uzņēmuma korporatīvo informācijas tīklu;
             · izmantojot interneta tīklu.
 
Izmantojot “Unipark Mini”, rezervuāru parka automatizētās vadības sistēmas ieviešanas pirmajā posmā iespējams pakāpeniski, ciktāl tas ir nepieciešams, attīstīt sistēmu līdz pilnīgas funkcionalitātes iespēju kopumam “Unipark Maksi”. Svarīgi piebilst, ka pakāpeniska vadības sistēmas attīstība notiek ievērojot izmaksas, kas veiktas iepriekšējos posmos.
 
 
Secinājums.
 
Programm-tehniskajam kompleksam “Unipark” ir vienkārši un efektīvi vadības sistēmas iestatīšanas un konfigurēšanas līdzekļi, saskaņā ar Pasūtītāja objekta individuālajām tehnoloģijām. Vēl jo vairāk, nepieciešamības gadījumā ieviest izmaiņas tehnoloģiskā procesa reglamentā, kā arī izmaņu ieviešanas un sistēmas iestatīšanas procedūru var veikt Pasūtītāja speciālists. Minimālās prasības tā kvalifikācijai – elementārākās datorzināšanas un apgūt mācību kursu pie vadības sistēmas Izstrādātāja. Turklāt, Izstrādātājs Pasūtītājam sniedz konsultatīvu atbalstu (ar sava atbalsta dienesta spēkiem), kas dod iespēju nodrošināt sistēmas ekspluatācijas un tehniskā pavadījuma augstu efektivitāti.
 
Ņemot vērā, ka nemitīgi pieaug tehniskās un ekoloģiskās prasības rezervuāru parkiem, pieaug konkurence tirgū un palielinās naftas bāžu ekspluatācijas intensitāte, kompleksa “Unipark” sistēmu ieviešana ir jaudīgs instruments, lai uzņēmumiem, kas nodarbojas ar naftas un naftas produktu glabāšanu, pārkraušanu un sadali, efektīvi risinātu konkurētspējas un drošības paaugstināšanas uzdevumus.
 
Sīkāku informāciju par programm-tehnisko kompleksu “Unipark” varat iegūt web-lapā www.unipark.ru.