Enerģētika un vide

Mēs sniedzam projektēšanas pakalpojumus enerģētikas un vides projektu ietvaros, tostarp šādiem objektiem:

  • Elektroenerģijas ražošanas stacijas: termoelektrostacijas, hidroelektrostacijas
  • Elektriskie tīkli un zema, vidēja un augsta sprieguma sistēmas
  • Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (rūpnieciskas, municipālas)
  • Dzeramā ūdens ņemšanas un attīrīšanas iekārtas
  • Ugunsdzēsības sistēmas iekārtas
  • Biogāzes iekārtas

Mūsu komandai ir darba pieredze projektos, kas tika realizēti  Latvijas lielākajās  elektroenerģijas ražošanas stacijās.

Esam realizējuši:

  • Ūdensvada un ūdens attīrīšanas sistēmas izbūvi Jūrmalā;
  • Rīgas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu biogāzes tvertņu projektēšanu un būvniecību;
  • Ventspils Naftas termināla, Batumi naftas termināļa attīrīšanas iekārtu projektēšanu un būvniecību.

Projektu piemēri

Visi projekti tiek