Naftas uzglabāšana un transportēšana

Mūsu kompānija sniedz plašu pakalpojumu klāstu naftas un naftas produktu uzglabāšanas un transportēšanas iekārtu projektēšanai un būvniecībai, tostarp šādu objektu projektiem:

  • Naftas eksporta un importa termināļi
  • Rezervuāru parki/naftas bāzes (gaišiem un tumšiem naftas produktiem)
  • Sūkņu stacijas, kolektori
  • Iekraušanas un izkraušanas iekārtas (dzelzceļa estakādes, piestātnes, autocisternu iekraušanas iekārtas)
  • Naftas un naftas produktu uzskaites mezgli
  • Cauruļvadu sistēmas
  • Lidostu degvielas uzpildes iekārtas
  • Tvaiku uztveršanas un attīrīšanas iekārtas

Naftas un naftas produktu uzglabāšana un transportēšana vēsturiski ir bijusi viena no pirmajām mūsu kompānijas  darbības jomām. Mums ir ilgtermiņa pieredze projektos, kas saistīti ar liela mēroga transporta mezgliem Ventspils, Ustjlugas, Primorskas, Tuapses ostās.

Esam izpildījuši uzņēmuma LatRosTrans sadales termināļu, naftas noliktavu un naftas produktu pārvades sistēmas projektēšanas un rekonstrukcijas darbus. 

Mūsu komandai ir unikāla pieredze tumšo un gaišo naftas produktu dzelzceļa iekraušanas un izkraušanas iekārtu projektēšanā un būvniecībā: kopumā vairāk nekā 20 veiksmīgi realizēti projekti. 

Mēs sadarbojamies ar vadošajiem iekārtu piegādātājiem.

Mūsu starptautiskā pieredze ietver arī projektēšanas un būvniecības procesu organizēšanu, darbus saskaņā ar dažādu normatīvu  un standartu prasībām (ES, Krievijas Federācijas un starptautiskajiem standartiem).


Projektu piemēri

Visi projekti tiek