Būvniecība

Vadība:

 • Projektu realizācija EPC formātā (ekspluatācijai gatavo objektu nodošana);
 • Būvniecības ģenerāluzņēmēja darbi un būvdarbu vadība:
  • Apakšuzņēmēju izvēle un vadība;
  • Būvmontāžas darbu vadīšana;
  • Budžeta un izdevumu plānošana un kontrole;
  • Grafiku, darbu progresa plānošana un kontrole;
  • Kvalitātes vadība un kontrole;
  • Darba un vides aizsardzības kontrole un kontrole.

Būvmontāžas darbi:

 • Tehnoloģisko sistēmu montāža
 • Cauruļvadu montāža;
 • Elektromontāžas darbi;
 • Saliekamo komponentu/moduļu risinājumi.

Iepirkumu vadība:

 • Piegādātāju atlase un vadība;
 • Aptaujas dokumentācijas izstrāde un tenderu procedūru izpilde;
 • Iepirkuma organizācija (tāmes, grafiki, plāni, dokumentācija);
 • Ražošanas kontrole, rūpnieciskie izmēģinājumi;
 • Piegādes un noliktavu organizēšana objektā.

Palaišana, nodošana ekspluatācijā:

 • Palaišanas procedūru vadība (plāni, grafiki);
 • Tehnoloģiskā procesa ieregulēšana; 
 • Elektrotehnisko sistēmu ieregulēšana;
 • Automatizācijas un vadības sistēmu ieregulēšana;
 • Izmēģinājuma ekspluatācija;
 • Personāla apmācībaGarantijas un pēcgarantijas apkalpošana.

OLIMPS nodrošina pilnu būvmontāžas darbu klāstu ražošanas kompleksu un būvju izveidei, tehnoloģisko iekārtu un tehnoloģisko procesu automatizācijas sistēmu uzstādīšanai, inženierkomunikāciju ierīkošanai, elektroapgādes sistēmu un sakaru sistēmu ierīkošanai, apkārtējo teritoriju labiekārtošanai. Mūsu speciālistu profesionālisms ļauj ne tikai būvēt  jaunus, mūsdienīgus objektus, bet arī veikt esošo tehnoloģisko objektu pārbūvi, neapturot galveno tehnoloģisko procesu izpildi. Atkarībā no objekta izvietojumā, mēs pasūtītāja interesēs noteiksim racionālu būvniecības plānu, vispirms aplūkojot iespēju piesaistīt vietējās apakšuzņēmēju organizācijas un pasūtītāja tehniskos dienestus atsevišķu būvmontāžas un citu darbu veikšanai. Mūsu realizēto objektu ģeogrāfija ietver Baltijas valstis, Krieviju, NVS valstis.


Projektu piemēri


Projektu piemēri

Visi projekti tiek