Projektēšana un inženierpakalpojumi

Vadība:

 • Projektēšanas procesa koordinēšana un pārvaldība;
 • Darbs ar valsts iestādēm, ieinteresētam puses, apakšuzņēmējiem un piegādātājiem;
 • Projektēšana design and build formāta (EPC līgumi);
 • Pasūtītāja inženiera pakalpojumi (Owner engineer);
 • Konsultācijas, objektu un sistēmu apsekošana, tehniskā uzdevuma un prasību definešana, projekta specifikāciju rakstīšana.

Projektēšana:

 • Tehniski ekonomiskā pamatojuma, projektu koncepcijas, tai skaitā pirmsproektēšanas risinājumu izstrādāšana;
 • Būvprojektu minimālā sastāvā un būvprojektu izstrāde, t.sk:
  • Vispārīgā daļa un paskaidrojuma raksts;
  • Teritorijas sadaļa un ģenerālplāns;
  • Arhitektūras risinājumi;
  • Būvkonstrukcijas (dzelzsbetona, metāla, u.c.);
  • Elektroapgādes sistēmas (zema, vidēja un augstsprieguma) – iekšēji un ārējie tīkli;
  • Ūdensapgādes sistēmas (t.sk. ugunsdzēsības sistēmu risinājumi) un kanalizācijas sistēmas  – iekšēji un ārējie tīkli;
  • Lietus ūdens novadīšanas sistēmas, drenāžas risinājumi;
  • Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana – siltumapgādes risinājumi un siltumtīkli;
  • Sakaru tīkli un vājstrāvas sistēmas (ugunsgrēka signalizācija, ugunsdzēsības; automatika, apsardzes signalizācijas sistēmas, videonovērošana, piekļuves kontrole utt.);
  • Vadības un automatizācijas sistēmu risinājumi (tehnoloģisko un saistīto procesu  automatizācija);
  • Gāzes apgādes sistēmas (iekšēji un ārējie tīkli).
 • Specializētie tehnoloģiskie risinājumi:
  • Gaišo un tumšo naftas produktu, t.sk. īpaši viskozo vielu transportēšana un uzglabāšana;
  • Gāzes transportēšana un uzglabāšana (CNG, biogāze, LNG);
  • Beramkravu un ģenerālkravu transportēšana un uzglabāšana (minerālmēsli, konteineri);
  • Atklātās ieguves un derīgo izrakteņu bagātināšanas objekti.

Papildus  inženierpakalpojumi:  

 • Autoruzraudzība būvniecības gaitā;
 • Materiālu un iekārtu saskaņošana;
 • Izmaiņu vadība un izmaiņu projektu izstrāde;
 • Izpildprojektu sagatavošana.

Mūsu komandai ir ilggadīga darba pieredze, strādājot ar Eiropas Savienības, Krievijas, citu NVS valstu normatīvo bāzi, kā arī starptautiska darba prakse.

Savā darbā mēs izmantojam mūsdienīgus automatizētās projektēšanas rīkus:

 • AutoCAD Civil 3D ģenerālplānu projektēšanai:
 • Intergraph CadWorx Plant Professional tehnoloģiskajām iekārtām un cauruļvadiem:
 • Autodesk Structural Detailing būvkonstrukcijām:
 • AutoCAD Electrical elektrotehniskajām sistēmām un automatizācijas sistēmām;
 • AutoCAD Revit ēku inženiersistēmām;
 • Programmatūra aprēķiniem un modelēšanai: Bentley AutoPIPE, Bentley Plant FLOW, Bentley STAAD Pro, Lira SAPR:
 • Klasiskie 2D rīki.

Savā darbā mēs pielietojam mūsdienu projektēšanas organizēšanas metodes, izmantojot kolektīvo darbu un BIM tehnoloģijas. Tas ļauj realizēt kompleksus projektus, noteikt un novērst kļūdas projektēšanas stadijā, izvairojoties no labojumiem paredzamiem papildus izmaksām un darbu izpildes aizkavējumiem būvniecības posmā.


Projektu piemēri

Visi projekti tiek